''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng NGUYỄN CÔNG NAM

 
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG NAM
Chức vụ: Hiệu trưởng
Sinh năm: 1977
Chuyên,môn: Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Ngữ văn
Email: ncnam.vl@hue.edu.vn
Điện thoại: 0988857961
Địa chỉ: Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức và cán bộ

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học

- Công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học

Số lượt xem : 15721