''

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng HOÀNG ANH TUẤN

 

Họ và tên: HOÀNG ANH TUẤN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Sinh năm: 1976 
Chuyên,môn: Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Ngữ văn
Email: hatuan@hue.edu.vn
Điện thoại: 0985860058
Địa chỉ: Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức và cán bộ

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học

- Công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học

Số lượt xem : 12704