''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Phó Hiệu trưởng TRẦN NGỌC PHƯỚC

Họ và tên: TRẦN NGỌC PHƯỚC
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường.
Sinh năm: 1963 
Chuyên,môn: Cử nhân Hóa học
Email:  tnphuoc.vx@hue.edu.vn
Điện thoại: 0984351647
Địa chỉ: Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Chuyên môn

- Tổ chức thi học kỳ

- Cổng thông tin quản lý giáo dục

Số lượt xem : 4166