''

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc : 00:00 15/09/2012  

Sơ đồ cơ cấu tô chức Ban Giám hiệu: 03; Tổ chuyên môn: 08; Tổ văn phòng: 01; Tổ chức đoàn thể: 09

Hội đồng sư phạm trường THPT Vinh Xuân năm học 2013 - 2014

 

 

Số lượt xem : 5068