''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc : 00:00 15/09/2012  

Sơ đồ cơ cấu tô chức Ban Giám hiệu: 04; Tổ chuyên môn: 09; Tổ văn phòng: 01;


 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 14085