''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc : 00:00 15/09/2012  

Sơ đồ cơ cấu tô chức Ban Giám hiệu: 04; Tổ chuyên môn: 09; Tổ văn phòng: 01;


 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 7609