''

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Thành tích nhà trường

Thành tích nhà trường

Cập nhật lúc : 17:09 13/02/2019  

Những thành tích tiêu biểu năm học 2018-2019

I. CUỘC THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

STT

Họ tên

Ngày sinh

Môn

Giải

1

Nguyễn Công Thành

27/06/2001

Hóa học

Nhất

2

Nguyễn Hữu Bin

10/05/2002

Toán

Nhì

3

Hồ Nam Quý Nhật

01/01/2001

Toán

Nhì

4

Đỗ Thành Long

16/02/2001

Tin học

Nhì

5

Phan Trung Tín

11/05/2001

Tin học

Nhì

6

Hồ Nam Quý Nhật

01/01/2001

MTCT12

Nhì

7

Trần Thị Bích Ngọc

09/04/2002

Lịch sử

Ba

8

Lê Thị Thanh Thanh

09/09/2002

Lịch sử

Ba

9

Lê Thị Thùy Diên

06/02/2002

Toán

Ba

10

Huỳnh Văn Đẳng

02/09/2001

Toán

Ba

11

Trần Thị Thanh Kiều

12/08/2001

Hóa học

Ba

12

Nguyễn Công Thành

27/06/2001

Sinh học

Ba

13

Trần Văn Luýt

22/03/2002

Tin học

Ba

14

Phan Thị Thơm

14/09/2001

MTCT12

Ba

15

Nguyễn Thị Nhật Băng

05/09/2002

Ngữ văn

KK

16

Phan Thị Hiệp

12/09/2000

Địa lí

KK

17

Trần Thị Lành

12/07/2000

Địa lí

KK

18

Hoàng Thị Kim My

06/04/2001

Địa lí

KK

19

Huỳnh Văn Tú

12/01/2001

Địa lí

KK

20

Trần Đình Trung

24/05/2001

Toán

KK

21

Nguyễn Công Luân

02/05/2001

Vật lí

KK

22

Nguyễn Văn Nhị

12/02/2001

Vật lí

KK

23

Nguyễn Công Thuận

23/04/2001

Vật lí

KK

24

Hồ Thị Phương Oanh

16/07/2001

Tiếng Anh

KK

25

Nguyễn Hữu Bin

10/05/2002

MTCT12

KK

26

Lê Thị Thùy Diên

06/02/2002

MTCT12

KK

27

Huỳnh Văn Đẳng

02/09/2001

MTCT12

KK

28

Trần Đình Trung

24/05/2001

MTCT12

KK

.

II. CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH

STT

Họ tên

Lĩnh vực

Giải

1

Phan Khánh Quỳnh

Khoa học xã hội - Hành vi

Nhất

2

Lê Thị Thùy Linh 

Khoa học xã hội - Hành vi

Nhất

3

Nguyễn Công Đức 

Khoa học xã hội - Hành vi

Ba


Số lượt xem : 3707