''

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Thành tích nhà trường

Thành tích nhà trường

Cập nhật lúc : 21:48 27/12/2017  

Những thành tích tiêu biểu năm học 2017-2018

I. HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

TT Họ và tên Lớp Môn  Đạt giải
1 Nguyễn Công Đức 11B8 Lịch sử 2
2 Võ Thị Thúy Hằng 12B1 Toán 2
3 Tô Đông Hưng 12B1 Toán 2
4 Hồ Nam Quý Nhật 11B1 Toán 2
5 Trần Đình Trung 11B1 Toán 2
6 Nguyễn Công Thành 11B1 Hóa học 2
7 Phạm Thị Thúy Kiều 12B3 Ngữ văn 3
8 Nguyễn Thị Quỳnh 11B1 Lịch sử 3
9 Lê Thị Thùy Trang 11B1 Lịch sử 3
10 Nguyễn Văn Thành 12B3 Địa lí 3
11 Nguyễn Thị Thu Uyên 12B1 Địa lí 3
12 Phan Trung Tín 11B1 Toán 3
13 Dương Thị Thu Thảo 12B3 Toán 3
14 Phan Thị Thơm 11B1 Toán 3
15 Nguyễn Minh Quốc 12B1 Toán 3
16 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12B3 Tiếng Anh 3
17 Nguyễn Minh Quốc 12B1 MTCT 12 3
18 Tô Đông Hưng 12B1 MTCT 12 3
19 Trần Đình Trung 11B1 MTCT 12 3
20 Hồ Nam Quý Nhật 11B1 MTCT 12 3
21 Võ Thị Thúy Hằng 12B1 MTCT 12 3
22 Lê Thị Huệ 12B3 Ngữ văn KK
23 Nguyễn Thị Thu Phương 11B2 Lịch sử KK
24 Huỳnh Văn Tú 11B3 Địa lí KK
25 Nguyễn Văn Nhị 11B2 Vật lí KK
26 Đào Duy Ngữ 12B2 Vật lí KK
27 Lê Đức Vương 12B2 Vật lí KK
28 Nguyễn Công Quản 12B3 Hóa học KK
29 Phan Trung Tín 11B1 MTCT 12 KK
30 Nguyễn Văn Trần Quyền 11B1 MTCT 12 KK
31 Phan Thị Thơm 11B1 MTCT 12 KK

 

 

 


Số lượt xem : 963