''

Ngày 23 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 15/09/2012  

Tổ Ngữ văn Tổ Ngữ văn gồm có 11 thành viên; Trong đó: 01 Hiệu trưởng, 08 giáo viên, 01 nhân viên; 01 nam, 10 nữ, 06 đảng viên. Trình độ Thạc sĩ: 01, Đại học: 10

 

Tổ trưởng: Phan Thị Tuyết Nhung
Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
Điện thoại: 0169.4320420
Email: phtnhung.vx@hue.edu.vn
Địa chỉ: Thủy Phù, Hương Thủy
Tổ phó: Phan Minh Hằng
Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Chủ nhiệm lớp 12
Điện thoại: 097.2731646
Email:

pmhang.vx@hue.edu.vn

Địa chỉ: Phú Thanh, Phú Vang
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Email/Địa chỉ Hình ảnh
1 Th.S Hoàng Anh Tuấn 098.5860058

hatuan@hue.edu.vn

Phú Diên, Phú Vang, TT Huế

2 Đoàn Thị Mai Xuân 098.2021611

dtmxuan.vx@hue.edu.vn

Số 8/376 Tăng Bạc Hổ, TP Huế

3  Thái Thị Mỹ Hạnh 093.2456085

ttmhanh.vx@hue.edu.vn

Phú Diên, Phú Vang, TT Huế

 
4 Nguyễn Thị Thu Vân 098.4775991

nttvan.vx@hue.edu.vn

TT Thuận An, Phú Vang, TT Huế

5 Nguyễn Thị Minh Ngọc 094.2488835

ntmngoc.vx@hue.edu.vn

Hương Toàn, Hương Trà, TT Huế

6 Phạm Thị Hiếu 097.9229384

pthieu.vx@hue.edu.vn

Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế

5 Nguyễn Thị Nguyệt 016.89025433

ntnguyet.vx@hue.edu.vn

Hương Trà, TT Huế

8 Đào Thị Thanh Thúy 01214547770

dttthuy.vx@hue.edu.vn

Vinh Thanh, Phú Vang, TT Huế

9

Trần Thị Diễm Quỳnh

Thư viện

098.4894083

ttdquynh.vx@hue.edu.vn

Vinh Thanh, Phú Vang, TT Huế

Số lượt xem : 12075