''

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán Tổ Toán gồm có 10 thành viên; Trong đó: 09 nam, 01 nữ, 03 đảng viên. - Trình độ Thạc sĩ: 03, Đại học: 07

Tổ trưởng:  ĐỖ QUỐC THẠNH
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung
Điện thoại: 0168.7464247
Email:  dqthanh.vx@hue.edu.vn
Địa chỉ: Phú Diên, Phú Vang

Tổ phó: ĐỖ VĂN SƠN
Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chủ nhiệm lớp
Điện thoại:

098.3753349

Email: dvson.vx@hue.edu.vn
Địa chỉ: Vinh Thanh, Phú Vang

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Email/Địa chỉ Hình ảnh
     
1 Lê Viết Hòa  090.5484808

lvhoa.vx@hue.edu.vn

Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế

 
2 Hà Thanh Tuệ  090.5495412

httue.vx@hue.edu.vn

Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 
3 Th.S Nguyễn Công Tân  093.5551212

nctan.vx@hue.edu.vn

 Vinh Thanh, Phú Vang, TT Huế

 
4 Th.S Trần Xuân Hùng  092.7343101

txhung.vx@hue.edu.vn

Số 3, Kiệt 100, Lê Thánh Tôn, TP Huế

 
5 Võ Văn Đống   097.2755453

vvdong.vx@hue.edu.vn

 Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế

 
6 Lê Đức Nhượng  098.5007154

ldnhuong.vx@hue.edu.vn

Phú Diên, Phú Vang, TT Huế

7 Phan Thị Minh Tâm  097.8934550

ptttam.vx@hue.edu.vn

Phú Diên, Phú Vang, TT Huế

 
8 Th.S Phan Văn Hoàng 094.3105157

pvhoang.vx@hue.edu.vn

Phú Anh, Phú Vang, TT Huế

 

Số lượt xem : 29756