''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Gương mặt tiêu biểu » Gương mặt học sinh

Gương mặt học sinh

Cập nhật lúc : 22:09 18/01/2013  

Danh sách học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm 2003 - 2013

Trong mười năm qua, từ khi thành lập trường đến nay, học sinh trường THPT Vinh Xuân đã đạt 01 giải nhì, 04 giải ba và 36 giải khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

NĂM HỌC

GIẢI

MÔN

1

Trần Công Quyền

12

2012-2013

Nhì

Tin học

2

Huỳnh Thị Ly

12

2006-2007

Ba

Ngữ văn

3

Dụng Tánh

11

2006-2007

Ba

MTCT

4

Nguyễn Hoàng Quân

12

2008-2009

Ba

Vật lý

5

Nguyễn Văn Phú

12

2012-2013

Ba

Lịch sử

6

Trần Văn Lịch

12

2003-2004

KK

Sinh học

7

Lê Văn Dũng

12

2005-2006

KK

Lịch sử

8

Hoàng Thị Kim Nhi

12

2006-2007

KK

Ngữ văn

9

Ngô Đức Thịnh

11

2006-2007

KK

MTCT

10

Dương Chí Quang

12

2007-2008

KK

Sinh học

11

Dụng Tánh

12

2007-2008

KK

Vật lý

12

Ngô Đức Thịnh

12

2007-2008

KK

MTCT

13

Hồ Thị Trường An

12

2008-2009

KK

Địa lí

14

Võ Thị Vân

12

2008-2009

KK

Địa lí

15

Trần Công Nam

12

2008-2009

KK

MTCT

16

Đỗ Văn Tư

12

2008-2009

KK

MTCT

17

Võ Minh Hải

12

2008-2009

KK

MTCT

18

Nguyễn Văn Duy

12

2009-2010

KK

Toán

19

Nguyễn Văn Duy

12

2009-2010

KK

MTCT

20

Trương Thị Na

12

2009-2010

KK

Điạ lí

21

Nguyễn Công Hớn

12

2009-2010

KK

Ngữ văn

22

Trần Thị Lệ Thương

12

2009-2010

KK

Ngữ văn

23

Trần Minh Hải

12

2009-2010

KK

Lịch sử

24

Nguyễn Văn Quý

12

2009-2010

KK

Lịch sử

25

Nguyễn Thanh Cảnh

12

2009-2010

KK

MTCT

26

Trần Văn Công

12

2009-2010

KK

MTCT

27

Đỗ  Xuân Nhạ

12

2009-2010

KK

MTCT

28

Trần Ngọc Chọn

12

2010-2011

KK

Toán

29

Trần Văn Tiến

12

2010-2011

KK

Toán

30

Cao Thị Thanh Nhàn

12

2010-2011

KK

Ngữ văn

31

Phan Thị Ni

12

2010-2011

KK

Sinh học

32

Lê Viết Công

12

2010-2011

KK

Lịch sử

33

Cao Trung Hiếu

11

2010-2011

KK

MTCT

34

Trần Thị Mai

12

2012-2013

KK

Lịch sử

35

Nguyễn Thị Thoại

12

2012-2013

KK

Sinh học

36

Võ Văn Xang

12

2012-2013

KK

Sinh học

37

Nguyễn Văn Phú

12

2012-2013

KK

Địa lý

38

Phan Thị Dung

12

2012-2013

KK

Ngữ văn

39

Ng Công Thành Chương

12

2012-2013

KK

Toán

40

Nguyễn Công Nha

12

2012-2013

KK

Tiếng Anh

41

Tô Đông Việt

12

2012-2013

KK

MTCT

Số lượt xem : 1

Các tin khác