''

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Gương mặt tiêu biểu » Gương mặt học sinh

Gương mặt học sinh

Cập nhật lúc : 22:18 18/01/2013  

Danh sách học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh từ năm 2003 đến nay

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

NĂM HỌC

GIẢI

MÔN

1

Trần Công Quyền

12

2012-2013

Nhì

Tin học

2

Huỳnh Thị Ly

12

2006-2007

Ba

Ngữ văn

3

Dụng Tánh

11

2006-2007

Ba

MTCT

4

Nguyễn Hoàng Quân

12

2008-2009

Ba

Vật lý

5

Nguyễn Văn Phú

12

2012-2013

Ba

Lịch sử

6

Trần Văn Lịch

12

2003-2004

KK

Sinh học

7

Lê Văn Dũng

12

2005-2006

KK

Lịch sử

8

Hoàng Thị Kim Nhi

12

2006-2007

KK

Ngữ văn

9

Ngô Đức Thịnh

11

2006-2007

KK

MTCT

10

Dương Chí Quang

12

2007-2008

KK

Sinh học

11

Dụng Tánh

12

2007-2008

KK

Vật lý

12

Ngô Đức Thịnh

12

2007-2008

KK

MTCT

13

Hồ Thị Trường An

12

2008-2009

KK

Địa lí

14

Võ Thị Vân

12

2008-2009

KK

Địa lí

15

Trần Công Nam

12

2008-2009

KK

MTCT

16

Đỗ Văn Tư

12

2008-2009

KK

MTCT

17

Võ Minh Hải

12

2008-2009

KK

MTCT

18

Nguyễn Văn Duy

12

2009-2010

KK

Toán

19

Nguyễn Văn Duy

12

2009-2010

KK

MTCT

20

Trương Thị Na

12

2009-2010

KK

Điạ lí

21

Nguyễn Công Hớn

12

2009-2010

KK

Ngữ văn

22

Trần Thị Lệ Thương

12

2009-2010

KK

Ngữ văn

23

Trần Minh Hải

12

2009-2010

KK

Lịch sử

24

Nguyễn Văn Quý

12

2009-2010

KK

Lịch sử

25

Nguyễn Thanh Cảnh

12

2009-2010

KK

MTCT

26

Trần Văn Công

12

2009-2010

KK

MTCT

27

Đỗ  Xuân Nhạ

12

2009-2010

KK

MTCT

28

Trần Ngọc Chọn

12

2010-2011

KK

Toán

29

Trần Văn Tiến

12

2010-2011

KK

Toán

30

Cao Thị Thanh Nhàn

12

2010-2011

KK

Ngữ văn

31

Phan Thị Ni

12

2010-2011

KK

Sinh học

32

Lê Viết Công

12

2010-2011

KK

Lịch sử

33

Cao Trung Hiếu

11

2010-2011

KK

MTCT

34

Trần Thị Mai

12

2012-2013

KK

Lịch sử

35

Nguyễn Thị Thoại

12

2012-2013

KK

Sinh học

36

Võ Văn Xang

12

2012-2013

KK

Sinh học

37

Nguyễn Văn Phú

12

2012-2013

KK

Địa lý

38

Phan Thị Dung

12

2012-2013

KK

Ngữ văn

39

Ng Công Thành Chương

12

2012-2013

KK

Toán

40

Nguyễn Công Nha

12

2012-2013

KK

Tiếng Anh

41

Tô Đông Việt

12

2012-2013

KK

MTCT

Số lượt xem : 1

Các tin khác