''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Chuyên đề - SKKN

Chuyên đề - SKKN

Những biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn; Tổ Ngữ văn; SKKN cấp tỉnh năm 2014 - HĐKH Sở GD xếp loại A

Trang 5/8
1 2 3 4 5 6 7 8