''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Chuyên đề - SKKN

Chuyên đề - SKKN

Những biện pháp quản lý nhằm hạn chế học sinh yếu kém, lưu ban và bỏ học ở trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn; Tổ Ngữ văn; SKKN cấp tỉnh năm 2011 - HĐKH Sở GD xếp loại A

Trang 6/7
1 2 3 4 5 6 7