Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

- Chào cờ và Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và quyên góp từ thiện với các em học sinh khuyết tật của TT bảo trợ trẻ em khuyết tật VN (Thầy Hóa PT, BTV Đoàn trường, GVCN, HS khối sáng)

- Dạy và học tuần 11

- BGH và Tổ CM dự giờ theo KH tuần 12

- 8h: Tập huấn chữ ký số điện tử tại Sở TTTT (Thầy Tuấn, Cô Lợi)

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 11

- BGH và Tổ CM dự giờ theo KH tuần 12

- Chào cờ 

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h: Dự Hội nghị về đề án ngoại ngữ tại Sở GD (Thầy Tuấn, Cô San)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

- Thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn (tất cả HS lớp 12 phải tham gia)

- HS khối 11 nghỉ học

- Tổng duyệt Đại hội TDTT huyện (Thầy Tý, Thầy Minh và HS)

Buổi chiều

- Thi thử THPT Quốc gia môn Toán, môn Tiếng Anh (tất cả HS lớp 12 phải tham gia)

- HS khối 10, 11 nghỉ học

- 14h: Họp CLB kỹ năng sống tại Phòng Truyền thống 

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

- 7h15: Học tập Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 (CBGV, NV, 28 Bí thư Chi đoàn HS)

- Tham gia Đại hội TDTT huyện (Thầy Tý- Trưởng đoàn, Thầy Minh, GV,SV thực tập tổ TD-GDQP và HS)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 13h: Thi thử THPT Quốc gia tổ hợp KHTN: Lý - Hóa- Sinh (HS đăng ký) (Địa điểm: Phòng Đa chức năng, TH Lý)

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- Tham gia Đại hội TDTT huyện (Thầy Hóa, Thầy Tý, Thầy Minh, GV,SV thực tập tổ TD-GDQP và HS)

- Chuyển bàn dư từ phòng học sang Nhà Đa Chức năng để tổ chức thi thử (Thầy Nhĩ Chỉ đạo, Thầy Phương phụ trách)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 13h: Thi thử THPT Quốc gia tổ hợp KHXH: Sử - Địa - GDCD (BGH, GVNV phân công, HS đăng ký) (Địa điểm: Phòng Đa chức năng, TH Lý, Phòng Tin, Thư viện, Phòng truyền thống)

- Kiểm tra định kỳ theo KH

Chủ Nhật, 25/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học nghề khối 11

Buổi chiều

- Dạy và học nghề khối 11\

- Các tổ chuyên hoàn thành chấm bài các môn thi thử THPT QG và Tổ trưởng chủ động phát bài thi, bố trí GV chấm bài và nhập điểm theo phòng thi, môn thi gửi thầy Đoàn Minh Ngọc tổng hợp điểm, lưu ý chấm đúng đáp án, nhập điểm vào danh sách chính xác.\

- Tổ trưởng CM chịu trách  nhiệm về bài chấm và nhập điểm.