Thứ Hai, 16/09/2019

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học tuần 4

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 4

- Chào cờ

Thứ Ba, 17/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 18/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 19/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Dự họp Hội khuyến học tại huyện (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu, 20/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Dự tập huấn nâng cao giải toán trên MTCT cấp THPT cả ngày tại TT GDTX tỉnh số 54 Ngô Quyền, Huế (Thầy Sơn, Thầy Hùng)

- 8h00: Dự hội nghị tổng kết về công tác chính trị, tư tưởng tại Sở GD (Thầy Hóa, Thầy Tý)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy, 21/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h30: GVCN lớp 10 hướng dẫn hội nghị lớp 

- 15h30: Hội nghị Tổ chuyên môn

Chủ Nhật, 22/09/2019

Buổi sáng

- Dạy và học nghề  theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học nghề theo TKB