Thứ Hai, 10/12/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Sinh hoạt chuyên môn: GVCN thống kê học sinh nghỉ học đến hết tháng  11 cập nhật theo mẫu trường

- Dạy và học tuần 17

- 8h00: Họp Huyện ủy mở rộng tạI TTCT Huyện ủy 1 ngày (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 17

- Sinh hoạt chuyên môn: GVCN thống kê học sinh nghỉ học đến hết tháng  11 cập nhật theo mẫu trường

- Chào cờ

- Dạy bù từ thứ 2 đến thứ 7 tại phòng Đa năng (đăng kí tại Thầy Nhĩ)

Thứ Ba, 11/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Hội nghị về công tác PCMT, TNXH, ATGT tại Sở GD (Thầy Nhĩ, đại diện lãnh đạo Đoàn trường) (Hoãn)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Họp Ban Giám hiệu tại phòng Truyền thống

Thứ Tư, 12/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp HĐND Huyện ủy 2 ngày từ 12-13/12/2018  (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 13/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Bí thư các chi bộ hoàn thành hồ sơ kiểm điểm năm 2018 gửi về VP Đảng ủy tại Thầy Hóa 

Thứ Sáu, 14/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy, 15/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp Đoàn tập huấn Thông tư 14 và 20 tại Sở GD (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB

- Sinh hoạt chuyên môn

Chủ Nhật, 16/12/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp Đảng ủy Đánh giá Tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018 tại phòng Truyền thống (Đảng ủy)

Buổi chiều

- Dạy và học theo TKB