Thứ Hai, 15/07/2019

Buổi sáng

- 8h00: Tập huấn thay đổi nguyện vọng thi Đại học, Cao đẳng tại Sở (Thầy Hóa, cô Lợi)