Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học tuần 17

- 8h: Dự Hội nghị Huyện ủy tại TTBDCT huyện 1 ngày (Thầy Tuấn)

- BGH và các Tổ CM dự giờ theo KH từ ngày 11-15/12/2017

Buổi chiều

- Dạy và học tuần 17

- BGH và các Tổ CM dự giờ theo KH từ ngày 11-15/12/2017

- Chào cờ

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học và theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học và theo TKB

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học và theo TKB

- Học lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới 8 ngày (Cô San, Cô Lê Thị Trang, Thầy Tài, Cô Hiếu)

Buổi chiều

- Dạy và học và theo TKB

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học và theo TKB

- 8h; Dự họp Hội đồng nhân dân huyện  từ 14-15/12 (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Dạy và học và theo TKB

- 13h30: Sinh hoạt Cụm chuyên môn bộ môn Tiếng Anh tại trường THPT Hương Thuỷ - Cụm phía Nam (Cô san)

- Hạn cuối các đồng chí đảng viên nộp Bản tự kiểm điểm, xếp loại tại Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ để kiểm tra các nội dung theo hướng dẫn của cấp trên. 

Thứ Sáu, 15/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học và theo TKB

Buổi chiều

- Dạy và học và theo TKB

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo TKB

- 8h: Họp đảng ủy 

Buổi chiều

- Dạy và học và theo TKB

- 14h30: Tổ chức Hội thảo về công tác chủ nhiệm (BGH, tất cả giáo viên)

Chủ Nhật, 17/12/2017

Buổi sáng

- 8h: Các Chi bộ tổng kết kiểm điểm năm 2017

Buổi chiều

- 14h: Trồng cây xanh tại khuôn viên trường (Thầy Tuấn, các đồng chí đảng viên nam)