Thứ Hai, 13/08/2018

Buổi sáng

- Trực theo KH

Buổi chiều

- 14h: Dự tổng kết và  phát thưởng của Hội khuyến học làng Diên Lộc, Phú Diên (Thầy Tý)

- Nộp văn bản cho Huyện ủy, UBKT huyện ủy (Thầy Hóa)

- Trực theo KH

 

 

Thứ Ba, 14/08/2018

Buổi sáng

- 8h00: Họp Hội đồng tự đánh giá trường chuẩn quốc gia tại phòng Đa Năng (Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM, TTVP, các bộ phận Kế toán, Giáo vụ,, Thư viện Y tế, PT phòng THTN, CNTT, Thầy Phương, Thầy Linh)

Buổi chiều

- Trực theo KH

Thứ Tư, 15/08/2018

Buổi sáng

- 7h30: Lao động vệ sinh khối sáng (Thầy Hóa chỉ đạo, BTV ĐT, Ban LĐ, GVCN, HS)

Buổi chiều

- 14h00: Lao động vệ sinh khối chiều (Thầy Hóa chỉ đạo, BTV ĐT, Ban LĐ, GVCN, HS)

Thứ Năm, 16/08/2018

Buổi sáng

- 8h00: Họp xét và công bố danh sách học sinh lên lớp 11, 12 (Thầy Phước phụ trách)

Buổi chiều

- Trực theo KH

Thứ Sáu, 17/08/2018

Buổi sáng

- 7h15: Sinh hoạt tập thể các lớp khối sáng (GVCN, HS)

- Quyên góp sách giáo khoa cũ CT "Tặng sách giúp bạn"; các lớp nộp Danh sách đăng ký và sách tại phòng Đoàn (BTV ĐT, GVCN, Cô Nhi, Thầy Trung)

Buổi chiều

- 12h45: Sinh hoạt tập thể các lớp khối chiều (GVCN, HS)

- Quyên góp sách giáo khoa cũ CT "Tặng sách giúp bạn"; các lớp nộp Danh sách đăng ký và sách tại phòng Đoàn (BTV ĐT, GVCN, Cô Nhi, Thầy Trung)

Thứ Bảy, 18/08/2018

Buổi sáng

- Trực theo KH

- 8h00: Họp HĐSP

- 11h: Chuẩn bị Hội trường họp PHHHS khối 10 (Thầy Hóa PT, Ban LĐ, đoàn viên nam, bảo vệ)

Buổi chiều

- Trực theo KH

- 14h00: Họp Phụ huynh học sinh lớp 10 tại Nhà Đa năng (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, GVCN khối 10, PHHS)

- 16h00: Họp Đảng ủy và BGH, CTCĐ, BTĐT

Chủ Nhật, 19/08/2018

Buổi sáng

- Trực theo KH

Buổi chiều

- Trực theo KH