Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

- 8h Họp Hội đồng cốt cán (Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TTCM, TTVP) để họp xét vị trí việc làm năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo

- Tuyển sinh lớp 10 đợt 2 

- CBGV xem danh sách coi thi tại email công vụ

- Trực theo KH

Buổi chiều

- Trực theo KH

Thứ Ba, 19/06/2018

Buổi sáng

- Tuyển sinh lớp 10 đợt 2 

- Trực theo KH

- Họp Bộ phận chuẩn bị phục vụ thi THPT Quốc gia tại trường (Thầy Hóa, QĐ)

- 8h: Hiến máu nhân đạo tại TTBDCT huyện ( Các thầy cô: 1. PHAN THANH CẢNH; 2. NGUYỄN VĂN LINH; 3. LÊ BÁ MINH PHONG; 4. VÕ THỊ PHƯƠNG CHI; 5. NGUYỄN THỊ THU VÂN; 6. HỒ ĐÌNH PHI; 7. HOÀNG TRỌNG TÝ ; 8. HOÀNG ANH TUẤN)

Buổi chiều

- Tuyển sinh lớp 10 đợt 2 

- Trực theo KH

Thứ Tư, 20/06/2018

Buổi sáng

- Tuyển sinh lớp 10 đợt 2 

- Trực theo KH

- 8h: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPTQG 2018 tại hội trường Sở (Thầy Tuấn)

Buổi chiều

- Tuyển sinh lớp 10 đợt 2 

- Trực theo KH

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

- Trực theo KH

- 8h: Họp lãnh đạo và thư ký các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hội trường THPT chuyên Quốc Học  (Trưởng, Phó, Thư ký điểm thi)

Buổi chiều

- Trực theo KH

Thứ Sáu, 22/06/2018

Buổi sáng

- Trực theo KH

Buổi chiều

- Trực theo KH

Thứ Bảy, 23/06/2018

Buổi sáng

- 8h00 Họp cán bộ lãnh đạo coi thi tại các Hội đồng thi (CTHĐ, PCTHĐ, TK)

Chủ Nhật, 24/06/2018

Buổi sáng

- 8h00 Họp cán bộ coi thi tại các Hội đồng thi (QĐ)