''

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 00:00 30/09/2012  
Kế hoạch năm 2012-2013

Kế hoạch và Chương trình Hoạt động Hội Chữ thập đỏ năm học 2012- 2013 như sau:

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội  Chữ thập đỏ năm học 2012- 2013

________

 

I.  MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Chữ Thập đỏ trong hệ thống trường học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Hội chữ thập đỏ vững mạnh.

- Củng cố và phát triển tổ chức chi Hội CTĐ trong trường học.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái; giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.

II. NỘI DUNG

- Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Chữ thập đỏ trong và ngoài trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội phong trào Chữ thập đỏ. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội tổ chức thực hiện, đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo ".

- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no để các em hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của Hội.

Kêu gọi toàn thể hội viên hãy bớt một phần chi tiêu, tận dụng những sách cũ giúp đỡ các em học sinh trong trường đang gặp nhiều khó khăn rất cần sự trợ giúp.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2012).

- Khẳng định sự cần thiết phải thành lập Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhằm tập hợp các lực lượng xã hội để giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống của những gia đình đang gánh chịu.

- Làm tốt công tác Chữ thập đỏ trong Nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào Nhà trường.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của trường và của địa phương.

-  Đẩy mạnh các cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Vòng tay bạn bè”, phong trào “ Giúp bạn nghèo vượt khó”, “ Vì bạn nghèo”, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

2. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Kiện toàn Ban Chấp hành Hội, phân công nhiệm vụ từng hội viên.

- Tập trung phát triển và củng cố tổ chức Hội ở các khối lớp, làm nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia tạo điều kiện phát triển tổ chức Hội trong CB- GV và các em học sinh

- Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH quan tâm đến cán bộ Hội. Tổng kết và nhân rộng các mô hình, tổ chức và hoạt động nhân đạo có hiệu quả; mở rộng các hình thức giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong địa phương cho đội ngũ cán bộ hội.

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên kịp thời vào dịp Tết Nguyên đán. Thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro...

- Phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể và những người có lòng hảo tâm với nhà trường để vận động giúp đỡ học sinh nghèo trong nhà trường.

- Tổ chức Chữ thập đỏ trong trường cũng cần có sự phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội. Với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác Hội.

3. Nội dung hoạt động

- Tham gia vào việc mở rộng giáo dục đảm bảo công bằng xã hội trong học tập của các tầng lớp dân cư, các dân tộc tôn giáo, xây dựng cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đi đầu trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Vận động giáo viên dạy thêm cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật mà không thu học phí, vận động giáo viên không dạy thêm tràn lan, có thái độ đúng đắn trong kiểm tra đánh  giá học sinh trong thi cử.

- Hội Chữ thập đỏ là tổ chức tập hợp, qui tụ các lực lượng trong và ngoài Nhà trường, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Nhà trường.

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng kỳ, từng tháng, từng tuần, thường xuyên củng  cố tổ chức Hội làm cho tổ chức Hội thực sự là nòng cốt trong phong trào “Nhân đạo từ thiện” trong  nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với Chi bộ đảng, BGH giáo dục lòng nhân ái trong tuổi trẻ học đường, xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên CTĐ, nâng cao chất lượng và kỹ năng hoạt động.

-Tham gia phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng môi trường GD xanh – sạch – đẹp.

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp thường xuyên hoặc vận động các tổ chức, cá nhân theo đúng tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu không để sót các em học sinh cần giúp đỡ đang học tại trường trong nhiệm kỳ 2012-2016.

- Tích cực xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đặc biệt coi trọng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, động viên bằng vật chất và tinh thần để các em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức Hội vừa phát triển hội viên, vừa nâng cao chất lượng hội viên. Vận động hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội.

Công tác Chữ thập đỏ không chỉ nằm trong phạm vi của mỗi Nhà trường mà là của cả xã hội, ngay cả khu dân cư, trong gia đình, họ tộc cũng cần phải có tổ chức Chữ thập đỏ.

 - Hội Chữ thập đỏ không chỉ quan tâm đến CB- GV các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường mà cần phải kêu gọi toàn thể hội viên giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình neo đơn mắc bệnh hiểm nghèo.....

- Vận động các tập thể lớp trong nhà trường quan tâm đến các công việc trọng tâm như: Giúp bạn nghèo vượt khó; Giúp các bạn tật nguyền và mồ côi; Giúp người già không nơi nương tựa; Giúp các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

4. Xây dựng quỹ Chữ thập đỏ

- Quỹ Chữ thập đỏ là nguồn tài chính thu - chi theo điều lệ của  Hội (Thông báo Số: 06 /TB-TƯHCTĐ về mức thu, quản lý và sử dụng hội phí, ngày 07 tháng 01  năm 2009 của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam). Năm học 2012-2013 thu với mức 12.000đ/1HS/năm (Chi Hội CTĐ lớp nộp cho Hội CTĐ trường 50%, Chi hội lớp giữ lại 50%); CB-GV 12.000 đồng/năm.

- Nguồn quỹ Hội Chữ thập đỏ  trong nhà trường chủ yếu sử dụng vào các công việc sau:

+ Chi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi học kỳ (Nếu có)

+ Chi thăm viếng học sinh qua đời (Nếu có).

+ Chi quà động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán.

+ Chi học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vào cuối học kỳ ; xếp loại khá về học tập và xếp loại tốt về hạnh kiểm.

+ Chi học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; không tính đến xếp loại văn hóa.

+ Động viên HS con thương, bệnh binh nhân ngày 27/7, 22/12

+ Mua sản phẩm  ủng hộ Hội người mù,  người khuyết tật, trẻ em bị chất độc màu da cam....

Thu- Chi quỹ Hội Chữ thập đỏ trong Nhà trường thực hiện theo đúng quy định của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Hội Chữ thập đỏ trường THPT Vinh Xuân năm học 2012- 2013. Đề nghị toàn thể hội viên, giáo viên và học sinh có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

5. Kế hoạch cụ thể

 

09/2012

- Củng cố về các nền nếp hoạt động của Hội.

- Kiện toàn tổ chức Hội. (Phân chia tổ, giáo viên phụ trách...)

- Lập danh sách Hội viên để thuận tiện trong việc quản lý, hoạt động.

- Rà soát các đối tượng học sinh thuộc các hộ nghèo, gia đình chính sách.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học.

- Tuyên truyền làm công tác từ thiện nhân đạo.

10/2012

- Giới thiệu Điều lệ Hội CTĐ.

- Vận động quyên góp thực hiện chương trình “Giúp bạn đến trường”.

- Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động.

- Bổ sung học sinh khối 10 vào danh sách các bạn được nhận học bổng (chú ý đối tượng vào học sinh nghèo vượt khó, các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách).

11/2012

- Vận động quỹ học bổng của Hội CTĐ.

- Tuyên truyền thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

- Quyên góp ủng hộ nạn nhân lũ lụt.

- Triển khai kế hoạch và tổ chức thi chọn lực lượng cốt cán của Hội.

12/2012

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động.

- Phát động phong trào thi đua rộng khắp toàn Hội chữ thập đỏ.

- Tổ chức vận động học sinh quyên góp từ thiện nhân Ngày Vì người nghèo.

- Nộp báo cáo cho Huyện Hội Phú Vang ( 20-30/11)

01/2013

- Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh quyên góp từ thiện với chương trình “Quà Tết cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tổ chức thành lập “Câu lạc bộ tình nguyện hiến máu nhân đạo” trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

02/2013

- Duy trì các nền nếp sinh hoạt và hoạt động của Hội.

- Động viên giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn để yên tâm học tập tốt.

- Phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và quà tết cho học sinh nghèo, khó khăn.

03/2013

- Tổ chức phong trào Hội làm tốt công tác “Giúp đỡ bạn vượt khó” bằng mọi biện pháp  để các bạn đến trường theo học tốt.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện chương trình “ Thắp sáng ước mơ” và “Tiếp sức mùa thi”, trao học bổng cho học sinh khối 12 nghèo vượt khó.

- Kiểm tra kỹ năng morse, công tác sơ cứu của hội viên.

04/2013

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh quyên góp từ thiện với chương trình “Giúp đỡ  học sinh bị bệnh tim, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tuyên truyền học sinh giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

05/2013

- Thực hiện thi tìm hiểu về bệnh mắt hột cho tất cả các khối lớp để học sinh thấy được sự nguy hiểm của các bệnh về mắt mà đề phòng.

- Tuyên truyền học sinh giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

 

 

 ************

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động từ thiện của Hội Chữ thập đỏ  trường THPT Vinh Xuân

nhiệm kỳ 2012-2016

__________

 

1.    CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT CHO HỌC SINH NGHÈO” 

- Đối tượng phục vụ: Học sinh hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Kinh phí hoạt động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

- Thời gian vận động: Tháng 12 hàng năm

2.    CHƯƠNG TRÌNH “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

- Đối tượng phục vụ: Học sinh hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học trung bình, khá, giỏi

- Kinh phí hoạt động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

- Thời gian vận động: Tháng  02 và 03 hàng năm

3.    CHƯƠNG TRÌNH “GIÚP ĐỠ TRẺ EM TÀN TẬT, NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM"

- Đối tượng phục vụ: Học sinh tàn tật, nhiễm chất độc màu da cam ở các Trung tâm

- Kinh phí hoạt động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

- Thời gian vận động: Khi các Trung tâm đến liên hệ tổ chức phối hợp văn nghệ từ thiện.

4.    CHƯƠNG TRÌNH “HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO”

- Thành lập Câu lạc bộ: “Tình nguyện viên hiến máu nhân đạo”

- Đối tượng vận động: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường

- Thời gian vận động: Hàng năm

- Tham gia hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức.

5.  CHƯƠNG TRÌNH “TỦ SÁCH TẶNG HỌC SINH NGHÈO”

- Đối tượng phục vụ: Học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cũ.

- Hình thức vận động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

- Thời gian vận động: Tháng 5 hàng năm

6.  CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY GIÚP BẠN”

- Đối tượng phục vụ: Học sinh bị bệnh nặng nhà nghèo, khó khăn.

- Kinh phí hoạt động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh

- Thời gian vận động: Khi trong trường có học sinh bị bệnh nặng đi điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

7.  CHƯƠNG TRÌNH “VÌ NGƯỜI NGHÈO, XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA”

- Đối tượng phục vụ: Gia đình nghèo, neo đơn, gia đình chính sách và thực hiện theo yêu cầu của huyện

- Kinh phí hoạt động: Quyên góp vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường nhân ngày Vì người nghèo 15/10 và ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11.

- Thời gian vận động: Từ ngày 14/10 và 23/11 hàng năm

 

* Ban hoạt động phụ trách các chương trình trên gồm có các thầy cô trong BCH Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2016 phối hợp với các tổ chức, các ban, đoàn thể của trường:

- Thầy Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch – Phục trách chung ; xây dựng kế hoạch hoạt động

- Thầy Trần Văn Thành – Phó Chủ tịch Hội – Phụ trách CM, tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Cô Trương Lê Trà My – Chủ tịch Công đoàn  –  Ủy viên – Phụ trách Chi hội Giáo viên.

- Cô Nguyễn Thị Thu Vân – GV Ngữ văn – Ủy viên thường trực – PT các Chi hội khối 12

- Thầy Đoàn Văn Hóa – GV Lịch sử – Ủy viên – PT các Chi hội khối 12

- Thầy Nguyễn Văn Giới – GV Địa lý – Ủy viên – PT các Chi hội khối 11

- Thầy Đoàn Văn Hóa – GV Lịch sử – Ủy viên – PT các Chi hội khối 10

- Cô Trương Thị Ý Nhi – Nhân viên Y tế - Ủy viên – PT công tác y tế, SKSSVTN, PC tai nạn thương tích.

            Hội Chữ thập đỏ trường THPT Vinh Xuân rất mong sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ kinh phí của thầy cô giáo, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh học sinh của trường THPT Vinh Xuân để "Cùng chúng tôi chia sẻ khó khăn và ươm mầm yêu thương trong mỗi một con người". Các Chi hội tổ chức hoạt động có hiệu quả các chương trình của Hội Chữ thập đỏ.

 

 

Nơi nhận:      

- Hội CTĐ huyện;   

- Ban Giám hiệu;

- Các Chi hội;

- Thành viên BCH Hội;

- Lưu VT.

 

 

TM. BAN  CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

Tải file đính kèm

Tải file