''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:07 26/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

- Hội ý Ban giám hiệu, Tổ văn phòng.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Ba
(25/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

- Nhận khẩu trang tại Sở Giáo dục (Cô Nhi- Y tế)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Tư
(26/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

- Tập huấn công tác kiểm định chất lượng tại Sở Giáo dục. (Thầy Hóa)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Năm
(27/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

- Văn thư tập huấn tại Sở GD&ĐT (Đã hoãn)

* Họp Đảng Ủy (9h30)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Sáu
(28/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

* Họp hội đồng sư phạm tháng 3-2020. (dự kiến)

* Sinh hoạt Tổ chủ nhiệm.

* Học sinh nghỉ học. 

* Cán bộ, Giáo viên tổng vệ sinh trường lớp (Phân công công việc theo Tổ chuyên môn)

* Phun thuốc phòng dịch toàn trường. (Bảo vệ+ Y tế)

Thứ Bảy
(29/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

* Đại hội Chi bộ 1

* Học sinh nghỉ học. 

* Đại hội Chi bộ 3.

Chủ Nhật
(01/03/2020)

* Đại hội Chi bộ 2.