''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 14:34 17/01/2022  

Tuần 3 năm 2022
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/01/2022)

- Sinh hoạt đầu tuần.

- Học bình thường.

- Họp Hội đồng thi HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022 (QĐ kèm theo).

- Tập huấn LLTV năm 2022 từ ngày 17-20/1/2022 (QĐ kèm theo)

- Học bình thường.

- Sinh hoạt đầu tuần.

Thứ Ba
(18/01/2022)

- Học bình thường.

- Học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022 từ ngày 18-19/1/2022 (QĐ kèm theo)

 Học bình thường.

Thứ Tư
(19/01/2022)

Học bình thường.

 Học bình thường.

Thứ Năm
(20/01/2022)

 Học bình thường.

- Học bình thường.

- Tiết 9, 10: Sinh hoạt đoàn thể.

Thứ Sáu
(21/01/2022)

Học bình thường.

Học bình thường.

Thứ Bảy
(22/01/2022)

Học bình thường.

Học bình thường.

Chủ Nhật
(23/01/2022)