''

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 19:27 09/12/2018  

Tuần 50 năm 2018
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/12/2018)

- Chào cờ

- Sinh hoạt chuyên môn: GVCN thống kê học sinh nghỉ học đến hết tháng  11 cập nhật theo mẫu trường

- Dạy và học tuần 17

- 8h00: Họp Huyện ủy mở rộng tạI TTCT Huyện ủy 1 ngày (Thầy Tuấn)

- Dạy và học tuần 17

- Sinh hoạt chuyên môn: GVCN thống kê học sinh nghỉ học đến hết tháng  11 cập nhật theo mẫu trường

- Chào cờ

- Dạy bù từ thứ 2 đến thứ 7 tại phòng Đa năng (đăng kí tại Thầy Nhĩ)

Thứ Ba
(11/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Hội nghị về công tác PCMT, TNXH, ATGT tại Sở GD (Thầy Nhĩ, đại diện lãnh đạo Đoàn trường) (Hoãn)

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Họp Ban Giám hiệu tại phòng Truyền thống

Thứ Tư
(12/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp HĐND Huyện ủy 2 ngày từ 12-13/12/2018  (Thầy Tuấn)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(13/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- Bí thư các chi bộ hoàn thành hồ sơ kiểm điểm năm 2018 gửi về VP Đảng ủy tại Thầy Hóa 

Thứ Sáu
(14/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(15/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp Đoàn tập huấn Thông tư 14 và 20 tại Sở GD (Thầy Tuấn)

- Dạy và học theo TKB

- Sinh hoạt chuyên môn

Chủ Nhật
(16/12/2018)

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Họp Đảng ủy Đánh giá Tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018 tại phòng Truyền thống (Đảng ủy)

- Dạy và học theo TKB