''

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:37 09/09/2019  

Tuần 37 năm 2019
Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/09/2019)

- Chào cờ: Tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy (Công an xã Vinh Xuân)

- Dạy và học tuần 4

- Dạy và học tuần 4

- Chào cờ: Tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy (Công an xã Vinh Xuân)

Thứ Ba
(10/09/2019)

- Dạy và học theo TKB

- 7h30: Dự Hội nghị Bảo hiểm XH tại Huyện (Thầy Nhĩ, Thầy Ngang)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(11/09/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(12/09/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- 14h00: Họp Huyện ủy (Thầy Tuấn)

Thứ Sáu
(13/09/2019)

- Dạy và học theo TKB

- 7h00: Dự Đại hội Liên đoàn cờ huyện tại Trung tâm Hội nghị Huyện ủy (Thầy Hóa, Thầy Tài)

- Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(14/09/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

- 14h30: Sinh hoạt chuyên môn

Chủ Nhật
(15/09/2019)

- Dạy và học theo nghề TKB

- Dạy và học theo nghề TKB