''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 07:50 19/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

- Chào cờ

- Dạy và học tuần 12

- Dạy và học tuần 12

- Chào cờ

Thứ Ba
(19/03/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(20/03/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(21/03/2019)

- Dạy và học theo TKB

- Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(22/03/2019)

- Tổ chức Hội trại 26/3

- Tổ chức Hội trại 26/3

Thứ Bảy
(23/03/2019)

- Tổ chức Hội trại 26/3

- Tổ chức Hội trại 26/3

Chủ Nhật
(24/03/2019)