''

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 20:22 21/10/2018  

Tuần 43 năm 2018
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/10/2018)

- Chào cờ

- 8h00: Hội ý GVCN tại phòng Truyền thống

- Dạy và học tuần 10

- BGH và Toor CM dự giờ từ Thứ hai đến Thứ bảy