''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:29 12/08/2019  

Tuần 33 năm 2019
Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/08/2019)

- Tập trung học sinh lớp 10

Thứ Ba
(13/08/2019)

- 8h00: Họp Giám hiệu tại phòng truyền thống

Thứ Tư
(14/08/2019)
Thứ Năm
(15/08/2019)

- 8h00: Họp Đảng ủy mở rộng tại phòng truyền thống

Thứ Sáu
(16/08/2019)

- 7h15: GVCN gặp mặt lớp 11, 12:  bầu các ban của lớp, lao động

- 8h00: Thầy cô giáo không giáo viên chủ nhiệm tập trung lao động (BCH Công đoàn phụ trách)

- 13h15: GVCN gặp mặt lớp 10, 11: bầu các ban của lớp, lao động

Thứ Bảy
(17/08/2019)
Chủ Nhật
(18/08/2019)