''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 11:12 17/02/2020  

Tuần 8 năm 2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

- Hội ý Ban giám hiệu, Tổ văn phòng.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Ba
(18/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Tư
(19/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Năm
(20/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Sáu
(21/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Thứ Bảy
(22/02/2020)

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

* Học sinh nghỉ học. 

- Lãnh đạo, nhân viên làm việc bình thường.

Chủ Nhật
(23/02/2020)