''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:32 10/07/2019  

Tuần 28 năm 2019
Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/07/2019)

- Trực theo KH

- Trực theo KH

Thứ Ba
(09/07/2019)

- Tập huấn về công tác tư vấn học sinh tại Khách sạn Duy Tân từ ngày 09-10/7 (Thầy Hóa) 

- Đi học lớp Bồi dưỡng chính trị lớp Đảng viên mới tại Trung tâm hội nghị huyện từ ngày 9-15/7 (Thầy Cường, Cô Hưng, Nguyễn Công Đức)

Thứ Tư
(10/07/2019)
Thứ Năm
(11/07/2019)

- 14h: Họp giao ban công tác kiểm tra giám sát tại UBND xã Phú Đa (Thầy Tuấn, Thầy Phước)

Thứ Sáu
(12/07/2019)

- Tham quan học tập Quảng Nam-Đà Nẵng từ ngày 12-14/7

Thứ Bảy
(13/07/2019)
Chủ Nhật
(14/07/2019)