In trang

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Đại học Huế.
Cập nhật lúc : 17:44 17/10/2014

Thực hiện Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, ngày 15/10/2014, Đại học Huế đã có báo cáo gửi Bộ về thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (lần 1, dự kiến chỉ tiêu), cụ thể như sau:

TRẦN XUÂN HÙNG (Sưu tầm)

 

Tải file để xem