''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án thi CĐ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi - đáp án thi cao đẳng năm 2014

Kích chuột vào Tải file 1, Tải file 2, Tải file 3 để xem và lưu lại đề thi, đáp án

Đáp án và đề thi Cao đẳng năm 2013

STT Đề thi Đáp án 1 Anh Anh 2 Địa Địa 3 Đức Đức 4 Hóa Hóa 5 Lí Lí 6 Nga Nga 7 Nhật Nhật 8 Pháp Pháp 9 Sinh Sinh 10 Sử Sử 11 Toán Toán 12 Trung Trung 13 Văn Văn  

Đề và đáp án thi Cao đẳng năm 2012

Kích chuột vào chữ "Tại đây" hàng dưới để tải về -->>> Tại đây

Đề và đáp án thi Cao đẳng năm 2011

Kích chuột vào chữ "Tại đây" hàng dưới để tải về -->>> Tại đây

Đề và đáp án thi Cao đẳng năm 2010

Kích chuột vào chữ "Tại đây" hàng dưới để tải về -->>> Tại đây