''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tập san Khát vọng » Lưu bút ngày xanh

Lưu bút ngày xanh

Cập nhật lúc : 23:02 03/02/2018  

THẦY CÔ TRƯỜNG TA VĂN CÔNG TRÍ, Lớp 12B4

ăm này kỷ niệm trường ta,

Mười lăm năm trước thiết tha ra đời.

Em đây xin có đôi lời,

Tuy không hay lắm nhưng mời thầy cô.

 Thơ em vừa ngắn lại thô,

 Có gì sai sót thầy cô chỉ bày.

 Thầy Tuấn, Hiệu trưởng hiện nay,

 Có tầm nhìn rộng, đắm say việc trường.

 Bí thư thầy Tý dễ thương,

 Nghiêm minh khí thế làm gương bao người.

 Ai học môn Hoá mà lười?

 Gặp ngay thầy Quý... điểm mười trong tay.

 Ai mà môn Toán lung lay?

 Cô Tâm, thầy Đống... giảng hay hiểu bài.

 Ai công thức Lý sơ sài?

 Cô Ngân, thầy Dũng... giảng bài thêm cho.

 Lịch sử, Địa lý thấy lo?

 Cô Hưng, thầy Phố... sẽ cho yên lòng.

 Sinh học chẳng thấy trông mong?

 Gặp ngay thầy Tiến... là xong học kì.

 Tiếng Anh đã có cô Thi...,

 Trò ngoan, cô giỏi lo chi nữa mà!

 Đạo đức lỡ có xuống đà,

 Cô Hương sẽ dạy với là cô Trang.

 Sức khoẻ mà có dở dang?

 Thầy Tài... thể dục sẽ mang nó về.

 Văn mà cảm thấy chán chê?

 Cô Nhung, cô Thuý... dạy cho mê  liền.

 Súng trường, đại bác, tiểu liên,

 Thầy Phương, thầy Mạnh giúp liền một tay.

 Ơn Thầy Cô đó ai hay?

Hãy cùng cố gắng chung tay dựng trường.

Vinh Xuân mái nhà thân thương!

Số lượt xem : 1

Các tin khác