''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua - Khen thưởng » Khen thưởng

Khen thưởng

Cập nhật lúc : 17:47 12/06/2014  

Danh sách học giỏi và học sinh tiên tiến năm học 2013 - 2014 Năm học 2013-2014, có 22 học sinh giỏi và 375 học sinh tiên tiến

STT Họ và Tên Tên lớp Danh hiệu thi đua Điểm TB Hạnh kiểm
1 Nguyễn Thị Hạnh 11A1 Học sinh giỏi 8 Tốt
2 Hồ Thị Hiền 11B1 Học sinh giỏi 8 Tốt
3 Nguyễn Thị Hà 12A1 Học sinh giỏi 8 Tốt
4 Lê Thị Nhật Hạ 12A1 Học sinh giỏi 8 Tốt
5 Phan Thị Loan 10B1 Học sinh giỏi 8 Tốt
6 Trương Thị Khánh Ly 10A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
7 Võ Thanh Thảo Ny 10A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
8 Phan Thị Thu Liên 10A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
9 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
10 Trần Công Binh 10A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
11 Nguyễn Thị Mai 12A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
12 Nguyễn Ý Nhi 11A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
13 Trần Quốc Thoại 11A1 Học sinh giỏi 8.1 Tốt
14 Dụng Thị Pha 11B1 Học sinh giỏi 8.2 Tốt
15 Nguyễn Công Quý 10A1 Học sinh giỏi 8.2 Tốt
16 Hồ Nữ Thanh Trâm 10A1 Học sinh giỏi 8.3 Tốt
17 Lê Thị Thu Hồng 10B1 Học sinh giỏi 8.3 Tốt
18 Nguyễn Công Mỹ 11A1 Học sinh giỏi 8.3 Tốt
19 Huỳnh Công Bin 11A1 Học sinh giỏi 8.3 Tốt
20 Nguyễn Minh Huy 10A1 Học sinh giỏi 8.5 Tốt
21 Trần Văn Thạnh 10A1 Học sinh giỏi 8.6 Tốt
22 Trần Văn Bảo 10A1 Học sinh giỏi 8.8 Tốt
Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác