''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua - Khen thưởng » Thi đua

Thi đua

Cập nhật lúc : 19:19 23/11/2014  

Danh sách CB, GV đã đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2013 - 2014 Năm học 2013 - 2014, trường THPT Vinh Xuân có 17 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH HIỆU

 THI ĐUA

1

Hoàng Trọng Biên

Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

2

Hoàng Anh Tuấn

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

3

Trần Ngọc Phước

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

4

 Lê Văn Nhĩ

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

5

Nguyễn Văn Thiết

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

6

Phan Thị Tuyết Nhung

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

7

Đỗ Văn Sơn

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

8

Võ Chí Tín

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

9

 Lê Văn Lộc

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

10

Trương Lê Trà My

Chủ tịch CĐ

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

11

Võ Thị Phương Chi

Phó Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

12

Hoàng Minh

Phó Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

13

Lê Viết Hòa

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

14

Phan Minh Hằng

Phó Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

15

Đoàn Minh Ngọc

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

16

Trần Công Tiến

Phó Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

17

Nguyễn Văn Giới

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

Số lượt xem : 1

Các tin khác