''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua - Khen thưởng » Thi đua

Thi đua

Cập nhật lúc : 00:00 21/09/2012  

Danh sách CB, GV đã đạt danh hiệu: CSTĐ cấp Tỉnh và CSTĐ cơ sở năm học 2010 - 2011 Năm học 2010-2011, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT công nhận các danh hiệu thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Vinh Xuân như sau: - Về cá nhân: 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 16 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 65 danh hiệu Lao động tiên tiến. - Về tập thể: Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiến tiến.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU

CHIẾN SĨ THI ĐUA NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH HIỆU

 THI ĐUA

1

Hoàng Anh Tuấn

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cấp tỉnh

2

Hoàng Trọng Biên

Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

3

Trần Ngọc Phước

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

4

Nguyễn Văn Thiết

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

5

Nguyễn Công Phố

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

6

Phạm Thế Hải

Chủ tịch CĐ

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

7

Lê Văn Nhĩ

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

8

Võ Chí Tín

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

9

Phan Thị Tuyết Nhung

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

10

Trần Văn Thành

Thư ký

Hội đồng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

11

Hoàng Minh

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

12

Đoàn Minh Ngọc

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

13

Nguyễn Tuấn Ngọc

Bí thư ĐT

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

14

 Lê Viết Hoà

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

15

Đoàn Văn Hóa

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

 

Kích chuột vào hình ảnh Tải file để xem hoặc tải về văn bản đính kèm

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác