''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua - Khen thưởng » Thi đua

Thi đua

Cập nhật lúc : 00:00 21/09/2012  

Danh sách CB, GV đã đạt danh hiệu: CSTĐ cấp Tỉnh và CSTĐ cơ sở từ năm 2003 - 2010 Từ năm 2003 - 2010, trường THPT Vinh Xuân có 19 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh và Chiến sĩ thi đua cơ sở.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH HIỆU

 THI ĐUA

1

Hoàng Trọng Biên

  Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cấp tỉnh

2

Hoàng Anh Tuấn

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cấp tỉnh

3

Trần Ngọc Phước

P. Hiệu trưởng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

4

Nguyễn Văn Thiết

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

5

Nguyễn Công Phố

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

6

Phạm Thế Hải

Chủ tịch CĐ

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

7

Lê Văn Nhĩ

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

8

Võ Chí Tín

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

9

Phan Thị Tuyết Nhung

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

10

Trần Văn Thành

Thư ký

Hội đồng

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

11

Hoàng Minh

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

12

Đoàn Minh Ngọc

Tổ trưởng CM

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

13

Nguyễn Tuấn Ngọc

Bí thư ĐT

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

14

 Lê Viết Hoà

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

15

Võ Đức Dũng

Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

 16  Đỗ Quốc Thạnh
 Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

 17  Đặng Minh Huế
 Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

 18  Hoàng Thị Minh Thi
 Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

 19  Bùi Thị Vinh
 Giáo viên

Chiến sĩ thi đua

cơ sở

Kích chuột vào hình ảnh Tải file để xem hoặc tải về văn bản đính kèm
Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác