''

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Danh sách các em học sinh xét miễn giảm học phí theo diện nghèo, cận nghèo và sự cố môi trường biển học kỳ I năm học 2017-2018
Hiện nay nhà trường đã tập hợp hồ sơ các em có hoàn cảnh thuộc diện nghèo, cận nghèo và sự cố môi trường biển để đề nghị các cấp ...