''

Ngày 18 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn và đúng hạn 6 tháng đầu năm 2018
Thầy cô xem công văn và tải flie để nộp hồ sơ theo quy định của Sở GD&ĐT cho HĐ xét lương và phụ cấp thâm niên trước ngày 21/4/2018 tại ...

Trang 7/32