''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:00 21/08/2018  

Các kế hoạch đầu năm học 2018-2019 của Ban Giám hiệu trường THPT Vinh Xuân
Ban Giám hiệu trường THPT Vinh Xuân ban hành các Quy định, kế hoạch đầu năm học 2018-2019, đề nghị các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Vinh Xuân nghiên cứu để triển khai thực hiện. Vào mục văn bản hành chính để xem chi tiết hoặc kích vào các Kế hoạch để xem chi tiết.

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban Giám hiệu và cán bộ cốt cán trường THPT Vinh Xuân năm học 2018 - 2019

Quy định xây dựng các loại kế hoạch và thống kê hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2018 - 2019

Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh năm học 2018-2019

Số lượt xem : 845

Các tin khác