''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:12 13/11/2017  

Danh sách các em học sinh xét miễn giảm học phí theo diện nghèo, cận nghèo và sự cố môi trường biển học kỳ I năm học 2017-2018
Hiện nay nhà trường đã tập hợp hồ sơ các em có hoàn cảnh thuộc diện nghèo, cận nghèo và sự cố môi trường biển để đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các em xem thông tin trên danh sách có vấn đề gì vướng mắc liên hệ với thầy Trần Ngang, Kế toàn để được giải quyết. Các em xem chi tiết ở Tải file 1 và Tải file 2

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 228

Các tin khác