''

Ngày 18 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:36 15/05/2018  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
Thực hiện công văn số 880/SGDĐT-TCCB, ngày 24/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018; trường THPT Vinh Xuân thông báo như sau:

THÔNG BÁO

 Danh mục hồ sơ tổng kết cuối năm học, đánh giá cán bộ viên chức,

 chuẩn nghề nghiệp, thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

 -----

  

Thực hiện công văn số 880/SGDĐT-TCCB, ngày 24/4/2018 của Sở GD&ĐT  về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018; trường THPT Vinh Xuân thông báo như sau:

 I.    TỔ CHUYÊN MÔN

1.  Tổng kết

- Báo cáo Tổng kết năm học (tk 1)

- Báo cáo thành tích tổ (nếu tự xếp loại Tổ xuất sắc) (tk2)

- Tổng kết hoạt động năm học của cá nhân giáo viên (tk3)

- Tổng kết hoạt động năm học của cá nhân nhân viên (tk4)

- Mẫu thống kê hoạt động và thành tích của Tổ (tk5) – nộp trước 20/5

- Hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên (Danh sách cả năm, Biên bản đánh giá các mặt, hai phiếu đánh giá giờ dạy.

- Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

2.  Đánh giá viên chức

- Phiếu đánh giá viên chức năm học (vc1)

- Biên bản đánh giá viên chức của tổ (vc2)

- Danh sách đánh giá viên chức của tổ (vc3)

- Công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến của CBGVNV (Đối với trường hợp được phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);

3.  Chuẩn nghề nghiệp

- Phụ lục 1,2,3 (thông tư 30): PL1: phiếu tự đánh giá của viên chức, PL2: phiếu đánh giá của tổ trưởng chuyên môn và Hiệu trưởng; PL3: phiếu tổng hợp xếp loại của Tổ CM. Lưu ý: phụ lục 1 lưu ý có thêm phần mô tả minh chứng – tham khảo thêm của Hiệu trưởng (cnn2)

- Danh sách phân loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Tổ CM (cnn1)

4. Thi đua, khen thưởng

- Báo cáo thành tích của cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở (td2) và các minh chứng

- Danh sách thi đua của Tổ (td1)

- Báo cáo thành tích tổ (nếu tự xếp loại Tổ xuất sắc) (tk2)

- Thực hiện công văn của Đảng ủy đề nghị khen thưởng trong Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05

II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm năm học 2017-2018 (Nếu đăng ký xét khen thưởng chuyên đề về công tác chủ nhiệm) theo mẫu.

III. ĐỐI VỚI BCH CÔNG ĐOÀN (Phối hợp)

- Đánh giá chất lượng đoàn viên công đoàn

- Danh sách xếp loại, khen thưởng và đề nghị CĐ ngành GD khen thưởng

- Phối hợp với nhà trường và có kết quả trước khi HĐTĐ họp

- Thực hiện công văn của Đảng ủy đề nghị khen thưởng trong Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05

III. ĐỐI VỚI BTV ĐOÀN TRƯỜNG (Phối hợp)

- Đánh giá chất lượng đoàn viên giáo viên cùng BCH Chi đoàn GV 

- Danh sách xếp loại, khen thưởng và đề nghị Huyện Đoàn, Tỉnh Đoàn khen thưởng

- Phối hợp với nhà trường và có kết quả trước khi HĐTĐ họp

- Lập tờ trình và danh sách đề nghị đoàn viên học sinh, giáo viên khen thưởng xuất sắc 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.

IV. ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG

1.  Hồ sơ đánh giá, phân loại CCVC, gồm có:

-  Biên bản họp đánh giá, phân loại CCVC của trường;

- Công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến của CBGVNV (Đối với trường hợp được phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);

-  Mẫu số 02:  Phiếu đánh giá và phân loại công chức của Hiệu trưởng

- Mẫu số 03: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức của Phó Hiệu trưởng;

- Mẫu số 04: Phiếu ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng;

- Mẫu số 05: Danh sách đánh giá và phân loại viên chức không giữ chức vụ quản lý (giáo viên, nhân viên);

- Mẫu số 06: Biểu tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức;

- Mẫu số 07: Biểu tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức.

* Mẫu số 02, 03, 04, 05, 06, 07 (có file mẫu gửi kèm).

2. Hồ sơ đánh giá, xếp loại Chuẩn CBQL, GV, gồm có:

- Phụ lục 1, 3 (Thông tư số 29) đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Phụ lục 4 (Thông tư số 30) đối với giáo viên các trường trung học; (lưu ý có minh chứng được mô tả kèm theo điểm và ô minh chứng)

- Mẫu TH1: Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại CBQL, GV trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp;

* Phụ lục 1, 3 Thông tư số 29; Phụ lục 4 Thông tư số 30;  (có file mẫu gửi kèm).

3. Hồ sơ tổng kết năm học, gôm có:

- Báo cáo tổng kết năm học – PT Thầy Tuấn

- Báo cáo thông tin trên cổng quản lý GD – PT Thầy Phước

- Báo cáo dữ liệu cán bộ, giáo viên của Bộ GD – PT Thầy Tuấn và Thầy Linh (trước 20/5)

- Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên – PT: Thầy Nhĩ

- Báo cáo phúc tra Thư viện đạt chuẩn quốc gia – PT Thầy Hóa

- Báo cáo tự đánh giá trường chuẩn quốc gia – PT hồ sơ MC: Thầy Nhĩ, PT duyệt báo cáo Thầy Tuấn

- Tổng hợp Hồ sơ thi đua, đánh giá viên chức, chuẩn NN – PT thầy Hóa và Thầy Hòa

- Hồ sơ thuyên chuyển giáo viên năm 2018 (Thầy Tuấn và Thầy Trung)

(Tất cả hoàn thành và nộp Sở GD trước ngày 25/5/2018)

- Báo cáo tự đánh giá trường chuẩn quốc gia – PT hồ sơ MC: Thầy Nhĩ, PT duyệt báo cáo Thầy Tuấn và Hội đồng cốt cán (Hoàn thành ngày 30/6/2018).

 

        Đề nghị Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, thầy cô nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ (đính kèm theo) để thực hiện đúng quy định và hạn chế sai sót, phân công Tổ phó thực hiện phối hợp Tổ trưởng công đoàn và cử thư ký ghi đầy đủ các ý kiến trong các cuộc họp hạn chế những sai sót để giúp đỡ nhà trường đảm bảo thời gian các loại hồ sơ nộp Sở GD&ĐT đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ với Hiệu trưởng qua điện thoại hoặc email để giải quyết kịp thời./.

 

Tải file chi tiết đính kèm 
Tải file 1  

Số lượt xem : 325

Các tin khác