''

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:41 11/02/2018  

Kế hoạch trực bảo vệ cơ quan đón tết Mậu Tuất năm 2018
Căn cứ kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu số 45/KH-BCH của BCHQS huyện Phú Vang ngày 31/01/2018 về việc bảo vệ cơ quan trong quá trình nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Căn cứ kế hoạch của BCH QS trường THPT Vinh Xuân; BCH QS trường THPT Vinh Xuân lập kế hoạch trực bảo vệ cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất như sau:

KẾ HOẠCH

 Trực bảo vệ cơ quan đón tết Mậu Tuất năm 2018

-----


Căn cứ kế hoạch Sẵn sàng chiến đấu số 45/KH-BCH của BCHQS huyện Phú Vang ngày 31/01/2018 về việc bảo vệ cơ quan trong quá trình nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Kế hoạch của BCH QS trường THPT Vinh Xuân; BCH QS trường THPT Vinh Xuân lập kế hoạch trực bảo vệ cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

          Đảm bảo an toàn, không để xảy ra mất mát, cháy nổ trong cơ quan. Khi có vụ việc xảy ra báo cáo cấp trên kịp thời, chính xác để xử lý.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          BCH QS trường phân công trực lãnh đạo, trực tự vệ và bảo vệ từ 06h00 ngày 13/02/2018 đến 18h00 ngày 21/02/2018 như sau:

 

LỊCH TRỰC TẾT MẬU TUẤT

(Từ 06h00 ngày 13/02/2018 đến 18h00 ngày 21/02/2018)

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

13/02/2018

28 ÂL

(Thứ 3)

 

 1. Lê Văn Nhĩ
 2. Trần Xuân Hùng
 3. Hà Thanh Tuệ
 4. Trương Công Quả

P.Hiệu trưởng

Tự vệ

Tự vệ

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 13/02/2018

đến

 06h00 ngày 14/02/2018

14/02/2018

29 ÂL

(Thứ 4)

 

 1. Đoàn Văn Hóa
 2. Phan Văn Hoàng
 3. Lê Bá Minh Phong
 4. Nguyễn Thị Hồng

P.Hiệu trưởng

Tự vệ

Tự vệ

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 14/02/2018

đến

 06h00 ngày 15/02/2018

15/02/2018

30 ÂL

(Thứ 5)

 

1. Hoàng Anh Tuấn

 1. Hoàng Trọng Tý
 2. Đỗ Văn Sơn
 3. Trương Công Quả

Hiệu trưởng - CTV

Chỉ huy phó

Tiểu đội trưởng

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 15/02/2018

đến

 06h00 ngày 16/02/2018

16/02/2018

01 ÂL

(Thứ 6)

 1. Hoàng Anh Tuấn
 2. Nguyễn Công Tân
 3. Nguyễn Hữu Tài
 4. Nguyễn Thị Hồng

Hiệu trưởng - CTV

Tiểu đội trưởng

Tự vệ

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 16/02/2018

đến

 06h00 ngày 17/02/2018

17/02/2018

02 ÂL

(Thứ 7)

 

 1. Đoàn Văn Hóa
 2. Nguyễn Văn Linh
 3. Phan Văn Thường
 4. Trương Công Quả

Phó Hiệu trưởng

Tự vệ

Tự vệ

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 17/02/2018

đến

 06h00 ngày 18/02/2018

18/02/2018

03 ÂL

(Chủ Nhật)

 

 1. Lê Văn Nhĩ
 2. Nguyễn Thanh Quý
 3. Võ Đức Dũng
 4. Nguyễn Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng

Tự vệ

Tổ trưởng

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 18/02/2018

đến

 06h00 ngày 19/02/2018

19/02/2018

04 ÂL

(Thứ 2)

 

 1. Trương Lê Trà My
 2. Lê Đức Nhượng
 3. Võ Chí Tín
 4. Trương Công Quả

Chủ tịch Công đoàn

Tự vệ

Tổ trưởng

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 19/02/2018

đến

 06h00 ngày 20/02/2018

20/02/2018

05 ÂL

(Thứ 3)

 

 1. Trần Ngọc Phước
 2. Lê Viết Hòa
 3. Đoàn Minh Ngọc
 4. Nguyễn Thị Hồng

P.Hiệu trưởng - CHT

Tiểu đội trưởng

Tự vệ

Bảo vệ

Từ 06h00 ngày 20/02/2018

đến

 06h00 ngày 21/02/2018

21/02/2018

06 ÂL

(Thứ 4)

 

Trường thực hiện dạy và học bình thường. Bảo vệ và Đoàn trường Trực

 

Từ 06h00 ngày 21/02/2018

đến

 18h00 ngày 21/02/2018

 

GHI CHÚ:  

+ Đảm bảo trực 24/24.

+ Trong quá trình trực nếu có vấn đề gì bất thường điện thoại thầy Tuấn hoặc thầy Phước để được hướng dẫn, chỉ đạo./.                                                                                                                                     

 

                                                                                                                            

Số lượt xem : 183

Các tin khác