''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:25 30/11/2017  

Kế hoạch và lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018
Trường THPT Vinh Xuân thông báo kế hoạch thi học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 27/12/2017 đến 03/01/2018. Đề thi học kỳ theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận với tỉ lệ TN 80 và TL 20. Đối với lớp 12 nội dung ra đề thi giới hạn chương trình hết tuần 14 (do Sở GD&ĐT ra đề thi), đối với lớp 10, 11 nội dung ra đề thi giới hạn chương trình hết tuần 16. Trường tổ chức thi tập trung các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh. Các môn không tổ chức thi tập trung, giáo viên chủ động tổ chức thi theo chương trình quy định của nhà trường. Các Tổ trưởng chuyên môn nộp đề thi và đáp án tại thầy Trần Ngọc Phước trước ngày 15/12/2017. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn nộp đề thi đúng thời gian để Ban Giám hiệu duyệt đề và tổ chức sao in đề thi.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2017-2018
LỚP 12 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN
NGÀY KIỂM TRA MÔN KIỂM TRA GIỜ PHÁT ĐỀ CHO HỌC SINH THỜI GIAN
LÀM BÀI
GHI CHÚ
THỨ TƯ
27/12/2017
NGỮ VĂN 7:30 120 phút  
TIẾNG ANH 10:00 60 phút  
THỨ NĂM
28/12/2017
TOÁN 7:30 90 phút  
THỨ SÁU
29/12/2017
VẬT LÝ 7:30 50 phút  
HÓA HỌC 8:50 50 phút  
SINH HỌC 10:10 50 phút  
THỨ BẢY
30/12/2017
LỊCH SỬ 7:30 50 phút  
ĐỊA LÝ 8:50 50 phút  
GDCD 10:10 50 phút  

 

******

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2017-2018
KHỐI 10,11 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN
NGÀY KIỂM TRA BUỔI MÔN KIỂM TRA GIỜ PHÁT ĐỀ CHO HS THỜI GIAN
LÀM BÀI
GHI CHÚ
THỨ TƯ
27/12/2017
CHIỀU      KHỐI 11 NGỮ VĂN 13:30 90 phút  
TIẾNG ANH 15:45 45 phút  
THỨ NĂM
28/12/2017
CHIỀU      KHỐI 10 NGỮ VĂN 13:30 90 phút  
TIẾNG ANH 15:45 45 phút  
THỨ SÁU
29/12/2017
CHIỀU      KHỐI 11 TOÁN 13:30 90 phút  
VẬT LÝ 15:45 45 phút  
THỨ BẢY
30
/12/2017
CHIỀU      KHỐI 10 TOÁN 13:30 90 phút  
VẬT LÝ 15:45 45 phút  
THỨ BA
02/01/2018
SÁNG      KHỐI 11 LỊCH SỬ 7:30 45 phút  
ĐỊA LÝ 8:40 45 phút  
GDCD 9:50 45 phút  
CHIỀU             KHỐI 10 LỊCH SỬ 13:30 45 phút  
ĐỊA LÝ 14:40 45 phút  
GDCD 15:50 45 phút  
THỨ TƯ
03/01/2018
SÁNG      KHỐI 11 HÓA HỌC 7:30 45 phút  
SINH HỌC 9:00 45 phút  
CHIỀU             KHỐI 10 HÓA HỌC 13:30 45 phút  
SINH HỌC 15:00 45 phút  

 

Tải fiel Kế hoạch 146/KH-THPT về tổ chức thi Học kỳ I năm học 2017-2018 để xem chi tiết

Tải file 1  

Số lượt xem : 1715

Các tin khác