''

Ngày 18 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:51 03/08/2018  

Danh sách các lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2018-2019
Ban Giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tế của các tổ chuyên môn, của giáo viên (có sự tham khảo dự kiến của các Tổ trưởng CM) , trường THPT Vinh Xuân phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2018-2019 như sau:

  Đề nghị quý thầy cô chủ  nhiệm tải mẫu đính kèm để lấy thông tin cụ thể của học sinh và hướng dẫn học sinh phục vụ cho năm học mới và danh sách các lớp năm học 2018-2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỦ NHIỆM LỚP

 
 

1

LÊ VĂN

LỘC

10B1

 

2

TRƯƠNG LÊ TRÀ

MY

10B2

 

3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LINH

10B3

 

4

TRẦN THỊ

LIỄU

10B4

 

5

NGUYỄN VĂN

LINH

10B5

 

6

NGUYỄN THANH

QUÝ

10B6

 

7

ĐẶNG VĂN

PHƯƠNG

10B7

 

8

LÊ BÁ MINH

PHONG

10B8

 

9

NGUYỄN TRỌNG

TÀI

10B9

 

10

LÊ THỊ

TRANG

10B10

 

11

HÀ THANH

TUỆ

11B1

 

12

TRẦN CÔNG

TIẾN

11B2

 

13

ĐẶNG THỊ MINH

HUẾ

11B3

 

14

TRẦN KIM

11B4

 

15

PHAN VĂN

HOÀNG

11B5

 

16

PHAN VĂN

ĐẠI

11B6

 

17

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGÂN

11B7

 

18

NGUYỄN THỊ KIM

ANH

11B8

 

19

NGUYỄN TRẦN THẢO

CHI

11B9

 

20

HỒ ĐÌNH

PHI

12B1

 

21

ĐỖ VĂN

SƠN

12B2

 

22

LÊ VIẾT

HOÀ

12B3

 

23

PHAN VĂN

THƯỜNG

12B4

 

24

NGUYỄN CÔNG

TÂN

12B5

 

25

PHẠM HOÀI

CHÂU

12B6

 

26

PHÙNG THỊ HUYỀN

TRANG

12B7

 

27

TRẦN THỊ

PHƯƠNG

12B8

 

28

PHAN THỊ MINH

TÂM

12B9

 
PHÂN CÔNG GVCN HỌC KỲ I_  NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT VINH XUÂN - LẦN 1 
TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GHI CHÚ
1 LÊ VĂN LỘC 10B1  
3 TRƯƠNG LÊ TRÀ MY 10B2  
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 10B3  
5 TRẦN THỊ LIỄU 10B4  
6 NGUYỄN VĂN LINH 10B5  
7 NGUYỄN THANH QUÝ 10B6  
8 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 10B7  
9 LÊ BÁ MINH  PHONG 10B8  
10 NGUYỄN TRỌNG  TÀI 10B9  
2 LÊ THỊ TRANG 10B10  
11 HÀ THANH  TUỆ 11B1  
12 TRẦN CÔNG TIẾN 11B2  
13 ĐẶNG THỊ MINH HUẾ 11B3  
14 TRẦN KIM  11B4  
15 PHAN VĂN  HOÀNG 11B5  
16 PHAN VĂN  ĐẠI 11B6  
17 NGUYỄN THỊ BÍCH  NGÂN 11B7  
18 NGUYỄN THỊ KIM ANH 11B8  
19 NGUYỄN TRẦN THẢO CHI 11B9  
20 HỒ ĐÌNH PHI 12B1  
21 ĐỖ VĂN  SƠN 12B2  
22 LÊ VIẾT  HOÀ 12B3  
23 PHAN VĂN  THƯỜNG 12B4  
24 NGUYỄN CÔNG  TÂN 12B5  
25 PHẠM HOÀI  CHÂU 12B6  
26 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG 12B7  
27 TRẦN THỊ  PHƯƠNG 12B8  
28 PHAN THỊ MINH TÂM 12B9  
Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 3333

Các tin khác