''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:40 27/10/2018  

Thông báo đăng ký hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II, đợt 2, năm 2018
Thực hiện Công văn số 2679/SGD&ĐT-TCCB, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc hoàn chỉnh nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II đợt 2 năm 2018, trường THPT Vinh Xuân thông báo như sau:

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II, đợt 2, năm 2018

________ 


Thực hiện Công văn số 2679/SGD&ĐT-TCCB, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc hoàn chỉnh nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II đợt năm 2018, trường THPT Vinh Xuân thông báo như sau:

Thời gian: Nộp hồ sơ xét thăng hạng: Từ thứ 7, ngày 27/10/2018 đến 11 giờ 00 ngày 05/11/2018.

Đối tượng: Cán bộ, giáo viên đủ điều kiện theo các văn bản quy định, có nguyện vọng thì làm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II, đợt 2, năm 2018.

Nội dung: Cán bộ, giáo viên nghiên cứu thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

Cụ thể các văn bản sau:

- Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 về Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về Quy định về chức danh nghề nghiệp và thany đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Công văn số 1003/SGD&ĐT-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2018 về việc Hướng dẫn quy trình lập lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018;

- Công văn số 1271/SGD&ĐT-TCCB ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc Hoàn chỉnh hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2018;

- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 về việc Tổ chức xét xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2018;

Quy trình:

Bước 1:  Nhà trường quán triệt các văn bản qui định, hướng dẫn về xét thăng hạng của Bộ, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đến tận cán bộ, GV để từ đó CB, GV nếu cảm thấy mình hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện thì làm hồ sơ theo hướng dẫn để nộp cho Trường. (Thông qua buổi họp HĐSP toàn trường)

Bước 2: Nhà trường tổng hợp các hồ sơ, giao cho các tổ chuyên môn họp để:

1. Nhận xét, góp ý dự báo về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng II của GV được xem xét (trên cơ sở bản tự nhận xét, đánh giá của GV làm hồ sơ xét thăng hạng) (về tiêu chuẩn 1);

2. Lập biên bản ghi ý kiến của tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá từng tiêu chí các nội dung của Điểm a, Khoản 3, Mục II Phụ lục TT 28 (về tiêu chuẩn 3a)

(Lưu ý: Nếu trong tổ có các ý kiến không thống nhất trong nhận định, đánh giá hồ sơ GV thì tổ có thể biểu quyết bằng phiếu kín và lấy kết quả theo đa số (trên 50%)

Các bản nhận xét, biên bản của tổ sau khi hoàn chỉnh được nộp về cho Lãnh đạo Trường.

Bước 3: Nhà trường triệu tập cuộc họp cán bộ cốt cán gồm: BGH, Đại diện BCH công đoàn, Đoàn TNCSHCM, các tổ trưởng chuyên môn…(tổ xét thăng hạng của Trường) để họp rà soát, xem xét các hồ sơ xét thăng hạng đã được các tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá, đề xuất.

Trong cuộc họp này, cán bộ cốt cán của trường lưu ý:

1. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí yêu cầu phải có minh chứng ( Tiêu chuẩn 2, Tiêu chuẩn 3b, 3c) thì bắt buộc phải GV có minh chứng mới xem xét.

2. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng hoặc không đầy đủ minh chứng thì phải căn cứ vào bản tự đánh giá của GV và nhất là các bản nhận xét, đánh giá của các tổ chuyên môn về GV để làm căn cứ xem xét.

Đối với các hồ sơ không có sự thống nhất giữa tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, Ban giám hiệu trong nhận xét, đánh giá thì có thể lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu kín để quyết định (hồ sơ nào có trên 50% số CBGV đồng ý thì được).

Nếu hồ sơ nào đã được biểu quyết thống nhất đề nghị xét thăng hạng thì đại diện BGH nhà trường, tổ chức đoàn thể (công đoàn), tổ chuyên môn ký vào các biên bản nhận xét, đánh giá GV, có sự xác nhận của Hiệu trưởng (2 mẫu tham khảo đính kèm)

Thời gian thực hiện:

-         Tổ chức họp HĐSP thông qua các văn bản thăng hạng giáo viên THPT hạng II: Chiều ngày 27/10/2018.

-         Tổ chuyên môn họp xét, đánh giá hồ sơ giáo viên tham gia xét thăng hạng II: Chiều ngày 03/11/2018.

-         Nộp hồ sơ, minh chứng cho Hội đồng xét của trường: 05/11/2018 (theo Phụ lục của cá nhân và tổ chuyên môn kèm theo): gồm 2 bộ hồ sơ (1 bộ chính nộp HĐ cấp tỉnh, 01 bộ bản sao lưu tại trường)

-         Họp hội đồng cốt cán xét thăng hạng II: 14 giờ 00 ngày 05/11/2018.

-         Công bố kết quả xét thăng hạng II: Ngày 07/11/2018.

-         Nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT: Ngày 09/11/2018.

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều người, nhiều loại hồ sơ, minh chứng. Để đảm bảo chính xác quyền lợi và trách nhiệm của người được hưởng, nhà trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, cá nhân có liên quan nghiên cứu kỹ  các văn bản hướng dẫn, thực hiện thật nghiêm túc phần trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kê khai, xác nhận không trung thực hoặc thực hiện không đúng các quy định quy trình, nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định, nộp không đúng thời gian quy định thì tổ chuyên môn, cá nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

* Lưu ý; Các văn bản xem ở email công vụ.

File 1: Bản *doc

File 2: bản *pdf

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 429

Các tin khác