''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:01 29/11/2018  

Thông báo học sinh nộp Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2019
Căn cứ luật BHYT ngày 14/11/2008 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/4/2014; Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 843/ HDLN-GDĐT-YT-LĐTBHX-GDĐT-DHH - BHXH ngày 08/08/2018 của thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019; công văn 1315/BHXH-QLT ngày 26/11/2018 về việc hướng dẫn bổ sung thu BHYT học sinh lớp12 năm học 2018-2019; Trường THPT Vinh Xuân thông báo học sinh chưa có thẻ BHYT thì nộp BHYT năm 2019 như sau:

THÔNG BÁO

Về việc học sinh nộp Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2019

 __________

 

Căn cứ luật BHYT ngày 14/11/2008 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/4/2014;

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 843/ HDLN-GDĐT-YT-LĐTBHX-GDĐT-DHH -  BHXH ngày 08/08/2018 của thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019; công văn 1315/BHXH-QLT ngày 26/11/2018  về việc hướng dẫn bổ sung thu BHYT học sinh lớp12 năm học 2018-2019; Trường THPT Vinh Xuân thông báo học sinh chưa có thẻ BHYT thì nộp BHYT năm 2019 như sau:

1.     Đối với học sinh khối 10;11:

Mức thu BHYT:  43.785đ/1 tháng x12 tháng = 525.420đ/1HS.

2.      Đối với học sinh khối 12:

Mức thu BHYT: 43. 875đ/1 tháng x9 tháng = 394.065đ/1HS

3.     Thời gian thu: Từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 17/12/2018

4.     Địa điểm: Phòng văn thư liên hệ tại cô Lại Thị Lợi.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm đôn đốc học sinh thuộc diện nộp Bảo hiểm y tế thực hiện theo đúng thời gian quy định; các em học sinh nộp Bảo hiểm Y tế theo đúng thời gian quy định để nhà trường nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau thời gian trên học sinh không nộp thì tự chịu trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của pháp luật./.

Đính kèm thông báo 

Tải file 1  

Số lượt xem : 481

Các tin khác