''

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:14 24/02/2018  

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của học sinh thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo và hỗ trợ chi phí học tập của học kỳ II năm học 2017-2018
Thực hiện Công văn liên ngành số 2306/LN-TC – GĐT ngày 28/11/2012 về việc phương thức chi trả cấp bù tiền miễn giảm học học phí theo thông tư liên lịch số 29/2010/TTLT-BGD &ĐT –BTC – BLĐTBXH ngày 15/11/2010 Và Nghị định 74/NĐ-CP ngày 15/07/2013 sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 49-NĐ-CP. Trường THPT Vinh Xuân thông báo:

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của học sinh thuộc đối tượng nghèo,

cận nghèo và hỗ trợ chi phí học tập của học kỳ II năm học 2017-2018

-----

 

Thực hiện Công văn liên ngành số 2306/LN-TC – GĐT ngày 28/11/2012 về việc phương thức chi trả cấp bù tiền miễn giảm học học phí theo thông tư  liên lịch số 29/2010/TTLT-BGD &ĐT –BTC – BLĐTBXH ngày 15/11/2010 Và Nghị định 74/NĐ-CP ngày 15/07/2013 sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 49-NĐ-CP.

Trường THPT Vinh Xuân thông báo:

Những học sinh thuộc đối tượng được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 thì nộp các giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm học phí : Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo có giá trị từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018,  giấy thương binh, mồ côi…. tất cả các loại giấy tờ nêu trên đều phải phô tô công chứng 01 bản.

 

Đối với học sinh hộ cận nghèo kèm theo 01 đơn xin miễn giảm học phí.

 

Đối với học sinh hộ nghèo, mồ côi: 01 đơn xin miễn giảm học phí và 01 đơn xin hỗ trợ chi phí học tập.

 

Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí: Trước ngày 03/03/2018 (trước ngày thứ bảy)


Trường hợp không nộp hồ sơ đúng thời hạn nêu trên  nhà trường sẽ tổ chức thu học phí của những học sinh không nộp hồ sơ cũng như những hồ sơ không hợp lệ (kể cả học sinh đã nộp tiền,  nếu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 phải bổ sung hồ sơ học kỳ II)

 

Hồ sơ và đơn xin miễn giảm học phí nộp tại cô Lợi (Thủ quỹ).

 

Đề nghị các em học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Dán bảng thông báo;

- Đăng Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Số lượt xem : 339

Các tin khác