''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:36 02/10/2018  

Xét chọn nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân Nhà giáo nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam - 20/11
Thực hiện công văn số 2373/SGD&ĐT-VP, ngày 02/10/2018 về việc xét chọn nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân Nhà giáo nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam - 20/11, trường THPT Vinh Xuân thông báo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hồ sơ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; nộp tại Văn thư hạn cuối trước ngày 06/10/2018 để trường lxét và lập danh sách nộp Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:

Kính gửi:  

                          - Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã và thành phố Huế;

                          - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

 

Thực hiện công văn số 1499/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 21/9/2018 của Cục Giáo viên và Cán bộ QLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân nhà giáo nhân dịp 20/11; Sở GD&ĐT thông báo và hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

1) Triển khai rộng rãi công văn nêu trên (đính kèm) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để biết và lập hồ sơ đề nghị. Riêng các phòng Phòng GD&ĐT căn cứ công văn này để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Phòng thực hiện.

 2) Tổ chức xét chọn theo tiêu chuẩn, điều kiện được hướng dẫn tại Công văn số 1499/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 21/9/2018 nêu trên.

 3) Số lượng :

- Đối với các phòng GD&ĐT: 03 người/phòng GD&ĐT (trong đó chọn 01 người/mỗi cấp học);

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT : 01 người/đơn vị.

4) Hồ sơ gồm:

- 01 bản báo cáo thành tích của cá nhân;

- Bảng tổng hợp Danh sách thông tin nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu của đơn vị (theo mẫu công văn đình kèm) có Thủ trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

 5) Thời gian nộp hồ sơ : Hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) và gửi email qua địa chỉ canntt@hue.edu.vn trước ngày 10/10/2018.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi hồ sơ đúng thời gian quy định trên ./.

 

>>>Xem chi tiết công văn của Sở GD&ĐT và của Bộ GD&ĐT:

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 321

Các tin khác