''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin học - Công nghệ » Kỹ năng Tin học

Kỹ năng Tin học

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Nội dung kiểm tra từ bài 1 đến bài 1 gồm 40 câu trắc nghiệm. Chúc các em thi tốt.