''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:12 05/11/2021  

Hội nghị trực tuyến cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, trường THPT Vinh Xuân tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2021- 2022. Đến tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Công Nam, Hiệu trưởng và các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm.

Thầy Nguyễn Công Nam, Hiệu trưởng nhà trường đã tóm tắt các kết quả, thành tích đã đạt được năm học 2020-2021 và thông qua Kế hoạch năm học 2021-2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các chỉ tiêu phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường; xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên để hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Thầy Nguyễn Ngọc Hùng, Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của trường năm học 2020-2021. Thầy Trần Kim Tú, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động  thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 và thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022.

Hội nghị đã đóng góp các ý kiến về các biện pháp và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm tạo ra những chuyển biến mới trên tất cả các mặt hoạt động nhà trường. Tiếp tục tập trung và nâng cao kỷ cương nền nếp, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. 

2. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Huyện đảng bộ lần thứ XV, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường THPT Vinh Xuân lần thứ III, nhiệm kì 2020-2025.

3. Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo số 243/KH-SGDĐT ngày 17/2/2016. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các hoạt động nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.  

4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà trường và quản lí tổ chuyên môn; nêu cao trách nhiệm của cá nhân thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao trước nhà trường.

5. Tích cực thực hiện có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp nhằm phát huy ở học sinh tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, học nghề.  

7. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn nhà trường đảm bảo số lượng, chất lượng để có năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát triển ở giáo viên năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

8. Tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường, môi trường học đường ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu dạy và học; xây dựng kế hoạch, có lộ trình để hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn sớm nhất.

9. Tổ chức  thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra đánh giá, thi đua trên tất cả các hoạt động giáo dục nhà trường và mỗi tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác thi đua trong năm học đạt hiệu quả.

II. Các chỉ tiêu cơ bản

1. Đối với học sinh

1.1. Duy trì số lượng: Duy trì 28 lớp, 1000 học sinh. Phấn đấu tỷ lệ bỏ học không quá 0,5%.

1.2. Chất lượng:

- Hạnh kiểm: Tốt 85%; khá 13-15% (không có học sinh xếp loại yếu).

- Văn hóa: Giỏi 13%; khá 50%; yếu, kém dưới 5%.

- 100% học sinh lớp 11 được cấp chứng chỉ hoàn thành nghề phổ thông.

- Học sinh lên lớp sau khi thi lại trên 90%.

- Học sinh giỏi cấp tỉnh từ 27-35 giải, trong đó có giải thứ hạng cao (tham gia đầy đủ các môn).

- Dự thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh 3 sản phẩm, có giải (trong đó có giải thứ hạng cao).

- Dự thi hùng biện Tiếng Anh lọt vào vòng chung khảo (1 đến 2 học sinh dự thi).

- Dự thi Hội khỏe Phù Đổng và Hội thao Quốc phòng cấp tỉnh đạt từ 5-7 giải, trong đó có giải thứ hạng cao.

- Tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung của tỉnh từ 3-5% (bình quân của tỉnh năm 2021 tỷ lệ 97,02 không kể thí sinh tự do).

- Đỗ vào các trường Đại học tăng từ 3-5% (hằng năm đạt từ 50-60%).

2. Đối với viên chức

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm quy chế, chính sách, pháp luật.

- 15% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

- 20% đánh giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% viên chức đánh giá đạt chuẩn loại khá trở lên.

- 100% viên chức đánh giá xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

3. Đối với tổ chuyên môn

- Phấn đấu tăng tỷ lệ giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn. Các tổ chuyên môn có từ 1-2 giáo viên giỏi cấp trường; nếu dự thi cấp tỉnh được công nhận giáo viên dạy giỏi trở lên.

- Một tổ chuyên môn hoặc một nhóm chuyên môn có tối thiểu 2-3 tiết dạy thao giảng cấp trường.

- Một tổ chuyên môn có tối thiểu 2-3 chuyên đề phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Mỗi tổ chuyên môn có từ 2-3 giáo án dự thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trường, chọn dự thi cấp tỉnh.

- Một tổ chuyên môn làm từ 1-2 đồ dùng dạy học có chất lượng.

- Một tổ chuyên môn có tối thiểu một đề tài nghiên cứu khoa học dự thi cấp trường.

- Một tổ chuyên môn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức một hoạt động ngoại khóa hoặc hoạt động trải nghiệm.

- 100% tổ chuyên môn đạt tổ tiên tiến (trong đó 20% tổ đạt tiên tiến xuất sắc).

4. Đối với tập thể

- Nhà trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Công Đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

- Đảng bộ: Đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội Chữ thập đỏ: Được cấp trên khen thưởng.

 

Số lượt xem : 107

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác