''

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản quy định về chương trình BDTX giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục ...

  • Xem điểm thi THPT quốc gia 2015
    Bộ GD&ĐT đã công bố điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015 theo 3 phương thức. Theo Bộ GD&ĐT, để đảm bảo phù hợp nội dung mới của kỳ thi THPT ...

Trang 1/5
1 2 3 4 5