''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Cập nhật lúc : 22:44 16/08/2014  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015

Căn cứ Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 1621/BC-SGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:


 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.  

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2015”.  

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

Tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

7. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tổ chức tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh lớp 6, lớp 10. Tiếp tục các chương trình bồi dưỡng GV Tiếng Anh theo khung chuẩn năng lực ngôn ngữ Châu Âu.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển trường THPT chuyên Quốc Học giai đoạn 2010 - 2020, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của đất nước. Các trường THPT DTNT tỉnh, trường THCS DTNT Nam Đông, A Lưới nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS.

2. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày: THCS trên 30%.

3. Tốt nghiệp THCS, THPT: 98% trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi từ 30% trở lên.

- Học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh tăng 5 – 10 %, có học sinh được chọn vào đội tuyển quốc tế; học sinh thi đỗ vào đại học tăng 5 – 10%.

4. Xếp loại học sinh THCS, THPT toàn tỉnh: Hạnh kiểm tốt trên 80%; học lực giỏi THCS trên 20%, THPT trên 10%.

5. 100% học sinh THCS (lớp 8), THPT ( lớp 11) học nghề phổ thông.

6. Trường đạt chuẩn quốc gia mỗi huyện, thị xã, thành phố tăng từ 2-3 trường THCS; riêng khối THPT tăng 2-3 trường.

7. Tỷ lệ trường có thư viện đạt chuẩn: THCS: 75%; THPT: 25%.

8. Tỷ lệ trường trung học đủ điều kiện tự đánh giá được đánh giá ngoài đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục: 40%.

9. Tỷ lệ học sinh bỏ học Trung học: Dưới 0,5%.

 

 -----------

 

Các Tổ chuyên môn, quý thầy cô tham khảo để xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tổ chuyên môn, Kế hoạch cá nhân năm học 2014-2015

 

1. Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Xem và lưu văn bản: Kích chuột vào File 1  đính kèm.
File 1


2. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Tải file đính kèm

Tải file

Số lượt xem : 498

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác