''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Tổ chức huấn luyện trung đội dân quân tự vệ năm 2019
Thực hiện Kế hoạch huấn luyện trung đội dân quân tự vệ Ban Chỉ huy quân sự trường THPT Vinh Xuân tổ chức huấn luyện trung đội dân quân tự vệ năm 2019 từ ngày 27/5-02/6/2019. Đợt huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019 có 30 thầy, cô giáo tham gia trong lực lượng tự vệ của đơn vị và đã tham ...

Trang 2/27