''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị năm học 2018-2019.
Thực hiện Hướng dẫn s của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Sở GD&ĐT, nhiệm vụ năm học của Ngành, sáng ngày 08/8/2018, trường Trường THPT Vinh Xuân đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị năm học 2018-2019.

Trang 4/27