''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Tổ chức kì thi nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 15 tháng 4 năm 2018 và kì thi nghề phổ thông cấp THCS khóa ngày 23 tháng 4 năm 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, tại trường THPT Vinh Xuân đã tổ chức kì thi nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 15 tháng 4 năm 2018 và kì thi nghề phổ thông cấp THCS khóa ngày 23 tháng 4 năm 2018 . Kỳ thi nghề được tổ chức cho học sinh lớp 11 trường THPT Vinh Xuân;kỳ thi nghề THCS được tổ chức ...

Trang 5/27