''

Ngày 24 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1
Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, Đoàn đánh giá ngoài Sở GD&ĐT đã tổ chức khảo sát, đánh giá, xác định mức độ trường THPT Vinh Xuân các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015.

Trang 7/27