''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Cập nhật lúc : 09:58 30/09/2019  

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019-2020

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, trường THPT Vinh Xuân tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2019- 2020. Đến tham dự Hội nghị có Thầy Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Cô Trương Lê Trà My, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm.


Thầy Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tóm tắt các kết quả, thành tích đã đạt được năm học 2018-2019 và thông qua Kế hoạch năm học 2019-2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các chỉ tiêu phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường; xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên để hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

Thầy Trần Ngang, Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của trường năm học 2018-2019. Thầy Nguyễn Công Phố, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động  thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 và thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020

 

Hội nghị đã đóng góp 5 ý kiến về các biện pháp và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau:

1. Mục tiêu

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, dạy  học; Duy trì số lượng học sinh và hạn chế học sinh bỏ học; Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá có hiệu quả; Nâng cao chất lượng dạy và học; Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, có phẩm chất năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016- 2020”.

2.3. Chú trọng  đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tập trung thực hiện tốt các biện pháp giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi; điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm và theo chủ đề tích hợp, phát triển năng lực học sinh, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới;

2.4. Tập trung đẩy mạnh dạy học và ôn tập có hiệu quả cho học sinh ngay từ đầu năm học, tổ chức phụ đạo học sinh yếu; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy – học và nâng cao chất lượng giáo dục cả hai mặt đại trà và mũi nhọn để tiếp tục giữ vững và nâng cao số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, nâng cao tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp, nâng cao tỉ lệ  học sinh thi đỗ  đại học.

2.5. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm; từng bước xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với điều kiện thực tế của từng bộ môn và khả năng của học sinh của lớp, tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

2.6. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Tổ chức thực hiện tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh lớp 10,11,12.

2.7. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

2.8. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lí tưởng, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, giáo dục hướng nghiệp; nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.

2.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử của trường và các website chuyên mục trở thành cổng trao đổi thông tin trong nhà trường và góp phần vào công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật học sinh.

2.10. Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL thật sự đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và giáo dục. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá CBQL và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Triển khai công tác tự bồi dưỡng cho giáo viên; chú trọng phát huy vai trò và hiệu quả của tổ bộ môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức và giáo dục toàn diện học sinh.

III. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Đối với học sinh

1.1. Công tác duy trì số lượng

Phấn đấu duy trì số lượng, hạn chế tối đa học sinh bỏ học nửa chừng. Tỷ lệ không quá 0,5%.

1.2. Chất lượng

Hạnh kiểm: Tốt: 90% ; Khá: 10% (Không có học sinh xếp loại yếu)

Văn hóa: Giỏi: 11-15 %; Khá: 45- 50%; Yếu, kém: dưới 4%

- Học sinh lên lớp trên 98%

- Học sinh giỏi Tỉnh: 20-25 giải, tham gia đầy đủ các môn thi.

- Tham gia cuộc thi Nghiên cứu KH&KT cấp tỉnh: 3 đề tài, đạt từ 1-2 giải

- Học sinh đạt giải Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: 4-6 giải

- Tốt nghiệp THPT: tỉ lệ bằng hoặc cao hơn mặt chung của tỉnh

- Đỗ Đại học: 50-60%

- Đỗ Cao đẳng: 20-30%

- Đỗ Trung cấp - nghề: Số HS còn lại.

-100% học sinh khối 11 tham gia học nghề phổ thông.

2. Đối với cán bộ, giáo viên 

- 100% cán bộ, giáo viên có lập trường, tư tưởng vững vàng; không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế, chính sách, pháp luật.

- 100% sáng kiến kinh nghiệm đánh giá đạt cấp Sở GD&ĐT

- 100% giáo viên thao giảng xếp loại khá trở lên

- 100% cán bộ, giáo viên xếp loại theo chuẩn đạt loại khá trở lên

- 100% cán bộ giáo viên xếp loại công chức, viên chức  đạt loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 75% trở lên

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 10 (Tỉ lệ: 15%)

3. Đối với tổ chuyên môn

- Phấn đấu tăng tỉ lệ giáo viên khá, giỏi về chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn; các tổ chuyên môn có từ 2-3 giáo viên giỏi cấp trường.

- Một tổ chuyên môn hoặc nhóm chuyên môn có tối thiểu 2-3 bài giảng e-learning cấp trường.

- Một tổ chuyên môn có tối thiểu 2-3 chuyên đề để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

- Một tổ chuyên môn làm từ 1-2 đồ dùng dạy học có chất lượng để dạy học.

- Một tổ chuyên môn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 1 hoạt động ngoại khóa.

- 100% tổ chuyên môn sử dụng có hiệu quả trang “Trường học kết nối” trong sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.

- 100%  tổ chuyên môn đạt tổ tiên tiến (trong đó 30% đạt tổ tiên tiến xuất sắc)

4. Đối với tập thể

- Trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh cấp ngành

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đạt danh hiệu Đơn vị  xuất sắc cấp tỉnh

- Đảng bộ: Đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 


NHỮNG HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Số lượt xem : 513

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác