''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Cập nhật lúc : 21:01 31/08/2017  

Tổ chức Bồi dưỡng chính trị năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch 1848/KH-SGDĐT ngày 27/7/2017 của Sở GD&ĐT về bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 và Công văn số 1879 ngày 01/8/2017 của Sở GD&ĐT thông báo lịch thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 theo Kế hoạch số 1848/KH-SGDĐT; ngày 15/8/2017 trường THPT Vinh Xuân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2017-2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tham dự có Thầy Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Lương Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.


Ông Nguyễn Lương Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Đồng thời triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Qua các nội dung được học tập, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường vận dụng vào thực tiễn quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

NHỮNG HÌNH ẢNH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2017-2018Số lượt xem : 348

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác