''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể » Đảng bộ

Đảng bộ

Đảng ủy Trường THPT Vinh Xuân nhiệm kỳ 2015-2020
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí; Đảng bộ gồm có 3 Chi bộ và 32 đảng viên