''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể » Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 11:02 21/10/2012  

Quá trình thành lập Đoàn thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Vinh Xuân được thành lập năm 2003, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện Đoàn Phú Vang, chi bộ trường THPT Vinh Xuân và Ban Giám hiệu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Vinh Xuân ngày càng phát triển đã đạt được những kết quả cao, trở thành đơn vị tiến tiến xuất sắc cấp tỉnh.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  trường THPT Vinh Xuân gồm có 29 chi đoàn, gần 1000 đoàn viên trên tổng số khoảng 1200 học sinh toàn trường. Đoàn viên thanh niên toàn trường đã không ngừng phấn đấu nỗ lực, thi đua học tập và rèn luyện, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, nhiều năm được Huyện Đoàn và Tỉnh Đoàn tặng giấy khen, bằng khen.


Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức; các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng học tập, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chung sức cùng cộng đồng luôn thu được nhiều hiệu quả nổi bật. Các Câu lạc bộ, đội, nhóm được Đoàn trường thành lập và triển khai hoạt động ngày càng có hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng thiết thực của đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên đã tạo được nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần đáng kể vào công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên học sinh trong nhà trường.


Với sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với sự cố gắng không ngừng của đoàn viên thanh niên cùng ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Trường THPT Vinh Xuân thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để góp phần xây dựng nhà trường phát triển, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh./.


Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các nhiệm kỳ 2003 đến nay:

 

 

Nhiệm kỳ 2003-2004

-Bí thư: TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Uỷ viên thường vụ: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Mai Thảo, ...

 

Nhiệm kỳ 2004-2005

-Bí thư TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Uỷ viên thường vụ: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Phan Thị Tuyết Nhung, ...

 

Nhiệm kỳ 2005-2006

-Bí thư: TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Phó Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thi, ...

 

Nhiệm kỳ 2006-2007

-Bí thư: TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Phó Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Đoàn Thị Mai Xuân, ...

 

Nhiệm kỳ 2007-2008

-Bí thư: TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Phó Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Nguyễn Văn Giới, Đoàn Thị Mai Xuân, ...

 

Nhiệm kỳ 2008-2009

-Bí thư: TRẦN VĂN THÀNH

-Phó Bí thư: HOÀNG ANH TUẤN

-Phó Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Ủy viên thường vụ: LÊ VIẾT HOÀ- Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Đỗ Văn Sơn, Đoàn Thị Mai Xuân, Phạm Thị Thu Hương, Trần Danh, Phan Bá Cương, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Dụng Nữ Họa My ...

 

Nhiệm kỳ 2009-2010

-Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

-Phó Bí thư: LÊ VIẾT HOÀ- Bí thư Chi đoàn Giáo viên

-Phó Bí thư: ĐOÀN VĂN HÓA

-Ủy viên thường vụ: PHẠM THỊ THU HƯƠNG, PHAN BÁ CƯƠNG

-Ủ y viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Danh, Nguyễn Thị Sương, Trương Hạ My, Lê Bá Bình,  Nguyễn Thị Tiểu Nhạng, Trần Đăng.

 

Nhiệm kỳ 2010-2011

- Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

- Phó Bí thư: LÊ VIẾT HOÀ- Bí thư Chi đoàn Giáo viên

- Phó Bí thư: ĐOÀN VĂN HÓA

- Ủy viên thường vụ: NGUYỄN THỊ KIM ANH, TRƯƠNG HẠ MY

-Ủy viên BCH: Đoàn Minh Ngọc, Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Danh, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Tiểu Nhạng, ...

 

Nhiệm kỳ 2011-2012

- Bí thư: NGUYỄN TUẤN NGỌC

- Phó Bí thư: ĐỖ VĂN SƠN

- Phó Bí thư: ĐOÀN VĂN HÓA

- Ủy viên thường vụ: NGUYỄN THỊ KIM ANH, TRƯƠNG HẠ MY (12A1)

- Ủy viên BCH: Lê Viết Hoà, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Bá Bình (12A2), Lê Thị Tiểu Nhạn (12B6),  Hồ Văn Phúc (11B7), Phạm Thị Lợi (11A1), Nguyễn Khắc Quỳnh Chi (11B6), Phan Thị Thắm (10A2), Phạm Hoàng Phương Uyên (10A1).

 

 

Nhiệm kỳ 2012-2013

- Bí thư: ĐOÀN VĂN HÓA

- Phó Bí thư: HOÀNG TRỌNG TÝ - Bí thư Chi đoàn Giáo viên

- Phó Bí thư: ĐỖ VĂN SƠN

- Ủy viên thường vụ: NGUYỄN THỊ KIM ANH, PHẠM HOÀNG PHƯƠNG UYÊN (11A1)

- Ủy viên BCH: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thu Vân, Phạm Thị Lợi, Hồ Văn Phúc, Phan Thị Thắm, Phạm Văn Nghiêm, Tô Thị Kiều Anh, Trần Thị Ny Ny, Trương Thị Mỹ Đào

Số lượt xem : 1

Các tin khác