''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể » Hội Phụ huynh học sinh

Hội Phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 00:00 19/09/2012  

BCH Hội Phụ huynh học sinh BCH Hội Phụ huynh học sinh trường THPT Vinh Xuân qua các nhiệm kỳ:

*Từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007

1. Chủ tịch: Võ Văn Thám  ở Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế.

2. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Văn Tuấn ở Vinh An, Phú Vang, T.T.Huế.

 

* Từ năm học 2007-2008 đến năm học 2008-2009

1. Chủ tịch: Võ Hồ  ở Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế.

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Y ở Phú Diên, Phú Vang, T.T.Huế.

 

* BCH Hội Phụ huynh học sinh năm học 2008 - 2009

1. Ông Võ Hồ - Vinh Xuân - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Văn Y - Phú Diên -Phó Chủ tịch

3. Ông Trương Công Lượng - Vinh Xuân

4. Ông Võ Thái - Vinh Xuân

5. Ông Lê Viết Phỉ - Phú Diên

6. Ông Trần Văn Kháng - Vinh Thanh

7. Ông Phan Ngữ - Vinh Thanh

8. Ông Lê Viết Thuận - Vinh An

9. Bà Nguyễn Thị Muội - Vinh An


* BCH Hội PHHS năm học 2009 - 2010 

1. Ông Võ Hồ - Vinh Xuân - Chủ tịch ;

2. Ông Nguyễn Văn Y - Phú Diên - Phó Chủ tịch ;

3. Ông Trương Công Lượng - Vinh Xuân ; 

4. Ông Võ Thái - Vinh Xuân ;

5. Ông Lê Viết Phỉ - Phú Diên ;

6. Bà Nguyễn Thị Hoa - Vinh An ;

7. Ông Lê Viết Thuận - Vinh An ;

8. Bà Nguyễn Thị Mộng Vân - Vinh Thanh ;

9. Ông Trần Văn Luyến - Vinh Thanh.

 

* BCH Hội Phụ huynh học sinh năm học 2010 - 2011

1. Võ Hồ, Vinh Xuân - Chủ tịch

2. Lê Viết Phi, Phú Diên - Phó Chủ tịch

3. Trần Thị Hồng Vân, Vinh An - Phó Chủ tịch

4. Trần Văn Thuận, Vinh An – Thư ký

5. Võ Thái, Vinh Xuân  – Uỷ viên

6. Nguyễn Viết Xê, Vinh Xuân  – Uỷ viên

7. La Hồng, Vinh An– Uỷ viên

8. Trần Thị Huệ, Phú Diên – Uỷ viên

9. Trần Thanh Luyến, Vinh Xuân – Uỷ viên

 

* BCH Hội PHHS năm học 2011 - 2012

1.      Võ Hồ, Vinh Xuân - Chủ tịch

2.      Trần Thị Hồng Vân, Vinh An - Phó Chủ tịch

3.      Lê Viết Tấn, Phú Diên - Uỷ viên

4.      Phạm Phúc, Vinh An – Uỷ viên

5.     Hồ Thị Sen, Vinh Xuân  – Uỷ viên

6.      Nguyễn Viết Xê, Vinh Xuân  – Uỷ viên

7.      La Hồng, Vinh An– Uỷ viên

8.      Trần Thị Huệ, Phú Diên – Uỷ viên

9.      Trần Thanh Luyến, Vinh Xuân – Uỷ viên

 

 

* BCH Hội PHHS năm học 2012 - 2013


1.      Võ Hồ, Vinh Xuân - Chủ tịch

2.     Nguyễn Công Mùi, Vinh Thanh -Ủy viên

3.      Lê Viết Tấn, Phú Diên - Uỷ viên

4.      Phạm Phúc, Vinh An – Uỷ viên

5.     Hồ Thị Sen, Vinh Xuân  – Uỷ viên

6.      Nguyễn Viết Xê, Vinh Xuân  – Uỷ viên

7.      La Hồng, Vinh An– Uỷ viên

8.      Trần Thị Huệ, Phú Diên – Uỷ viên

9.      Trần Thanh Luyến, Vinh Xuân – Uỷ viên

Số lượt xem : 1