''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tra cứu điểm

Tra cứu điểm

Hướng dẫn Tra cứu điểm trên website của trường và của ngành GD


Từ ngày 01/11/2012, nhà trường cung cấp mã số cho học sinh để tra cứu điểm miệng, 15 phút, 1 tiết, học kỳ trên website của trường và của ngành GD. Đề nghị thầy cô giáo cập nhật điểm kịp thời để phụ huynh và các em học sinh tra ...