''

Ngày 23 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Bài viết của phụ huynh

Vai trò của Hội Phụ huynh học sinh


Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có sự tác động vô cùng to lớn đến việc giáo dục thế hệ trẻ. Do đó giáo dục gia đình và xã hội là một bộ phận hữu cơ trong sự nghiệp giáo dục. Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm ...

  • Bức thư cảm động gửi con mùa thi


    Anh Vương Nguyễn Toàn Thiện ở phường 12, quận 10, TP.HCM gửi lá thư mà anh viết cho con, một thí sinh của kỳ thi đại học năm nay. Trong những ngày căng thẳng hồi hộp chờ đợi kết quả thi, bức thư cảm động của anh đã nhanh chóng ...